Vyhledávání

Magazín

Co si počít s neplatícím nájemníkem?

Pronajímáte nemovitost a váš nájemník se zpožďuje s placením, až se vám stane, že nezaplatí vůbec? Jde o nezáviděníhodnou situaci, protože vypořádat se s takovým neplatičem není vůbec snadné. Jaké jsou vaše možnosti?

 

Nejlepší je problémům předcházet

Řekněme si rovnou, že těmto situacím je vždy nejlepší předcházet, a to výběrem správného nájemníka, zaplacením dostatečné kauce předem a také sestavením vhodné smlouvy. V některých případech se ale stane, že se z původně spořádaného nájemníka přece jenom vyklube neplatič, ačkoliv byste to dopředu netipovali.

 

V takovém případě se připravte na to, že pakliže se sám odmítne vystěhovat, čeká vás poněkud delší a trnitá cesta k tomu, abyste získali dlužené peníze a také abyste mohli byt nabídnout dalšímu nájemníkovi.

 

Nájemníka upozorněte na dluh i písemně

Prvním krokem je upozornění nájemníka na vzniklý dluh. To učiňte vedle osobního jednání také doporučeným dopisem s dodejkou. Pakliže jste při sjednání nájemní smlouvy vybrali také kauci, je možné z této kauce dlužné nájemné čerpat, což je však nutné činit dle zákona.

 

Neplacení nájemného je vedle obtěžujícího chování, ničení zařízení bytu apod. hrubým porušením smlouvy, které vás opravňuje k tomu, abyste od smlouvy odstoupili a dali nájemníkovi výpověď z nájmu. Výpověď z nájmu však můžete dát až tehdy, když nájemník nezaplatí nájemné třikrát, a to celé nájemné, včetně poplatků. Celý dluh tedy může narůst do značných výšin.

 

Výpověď až po třech nezaplacených nájmech

Výpověď předejte nájemníkovi písemně, pakliže na ni nebude nijak reagovat, je možné se obrátit na soud, který posoudí, zda k tomuto hrubému porušení došlo a zda jsou tedy důvody k výpovědi z nájmu oprávněné.

 

Jak asi tušíte, soudní mašinérie netrvá právě krátce a je třeba čekat na její výsledek. Na základě rozsudku je posléze možné nechat vystěhovat nájemníka soudně. O dlužené nájemné včetně úroků s ním však musíte vést další spor. Pakliže nájemník stále nebude chtít zaplatit, pak je třeba dlužnou částku předat exekutorovi, aby ji pro vás vymohl.