Čas na změnu

Co jsou to energetické štítky?

Od začátku roku 2013 musejí mít určité budovy tzv. energetické štítky. Na koho se přesně tato povinnost vztahuje, kde je možné energetické štítky zajistit, a k čemu slouží?

 

Energetické štítky mají sloužit jako informace o energetické náročnosti budovy

Energetické štítky neboli průkazy energetické náročnosti jsou nařízeny novelou zákona, a mají sloužit hlavně jako informace pro kupující o tom, jaké jsou provozní náklady na energie v této nemovitosti. Hodnocení této novely je poněkud rozpačité a má i řadu kritiků, ale od začátku roku 2013 vstoupila v platnost a je třeba se jí řídit.

 

Z logiky věci by informace o energetické náročnosti měla ovlivňovat také cenu nemovitosti při prodeji – za nemovitost, která spotřebuje méně energie, zaplatíme více a naopak. V současné době mají povinnost pořídit si tento štítek ti, kdo stavějí a pořizují si nové budovy, dále ti, kdo stávající nemovitost přestavují, pronajímají ji celou nebo její podstatnou část.

 

 

Od roku 2016 pak musí být tímto štítkem vybavena nemovitost i v případě, že se pronajímá jen byt nebo kancelář. Průkaz energetické náročnosti je možné si nechat vystavit i na jeden byt, nebo je možné ho vystavit na celou budovu a poté rozpočítat.

 

Štítek vydají energetičtí specialisté

Energetické štítky neboli průkazy vydávají energetičtí specialisté, kteří jsou certifikovaní ministerstvem průmyslu a obchodu. Seznam těchto znalců najdete na internetových stránkách ministerstva, mělo by jich být kolem tisíce. Energetický štítek by měl platit deset let.

 

Cena štítku nebyla pevně stanovena, bude se řídit trhem a nabídkou energetických specialistů. V současné době se cena pohybuje kolem 3 až 6 tisíc korun. Pokud energetický štítek nezajistíte, ačkoliv jste byli novelou zákona nuceni, riskujete postih, a to pokutu až do výše 10 tisíc korun. Bez zajištěného energetického štítku byste také neměli získat stavební povolení.

 

Při prodeji nemovitosti byste měli předkládat energetický štítek nejpozději v den podpisu kupní smlouvy.