Pravidla inzerce nemovitostí

 1. Partnerská sekce slouží k samoobslužnému vkládání a úpravám jednotlivých inzerátů. Pro přihlášení do partnerské sekce je Inzerentovi poskytnuto přihlašovací jméno a heslo.
 2. Obsah inzerce je vkládán do partnerské sekce v českém a anglickém jazyce v souladu s pravidly českého jazyka a britské angličtiny.
 3. V obsahu inzerce nesmí být zveřejňovány odkazy na konkurenční inzertní servery.
 4. Inzerent je povinen vkládat inzeráty do správné kategorie, podle typu nemovitosti a do 48 hodin aktualizovat jakékoli změny nebo údaje.
 5. Inzerent je povinen při zadávání inzerátu do partnerské sekce vyplňovat povinné položky a popis nemovitosti. V popisu nemovitosti se nesmí opakovat údaje, které jsou už vyplněny v kolonkách. Inzerent je dále povinen zařazovat odpovídající údaje do příslušných kolonek a nevyužívat kolonky ke zveřejňování kontaktních informací na osoby, firmy nebo webové stránky. Inzerent je povinen v místě pro fotografii realitního makléře uvádět pouze fotografie k tomuto účelu a nevyužívat je k jiným reklamním účelům (logo realitní kanceláře atp.).
 6. Inzerent je povinen v inzerátech uvádět pouze pravdivé informace, včetně ceny nemovitosti, výši provize, DPH, fotografie a zařazení do příslušné kategorie, nebo podkategorie podle typu nemovitosti.
 7. U fotografií je logo společnosti nabízející nemovitost povoleno pouze jako vodoznak, nikoliv jako součást fotodokumentace.
 8. Inzerent nesmí vkládat nebo importovat do partnerské sekce duplicitní nabídky s pozměněnou cenou, popisem nemovitosti, nebo s jakoukoliv odchylkou. Inzerent nesmí opakovaně mazat a znovu importovat duplicitní nabídky.
 9. Inzerent nesmí zveřejňovat nabídky nemovitostí, které nevlastní nebo ke které nemá oprávnění ji inzerovat na základě uzavřené zprostředkovatelské smlouvy, nebo na základě jiného dokumentu, podepsaného s vlastníky inzerované nemovitosti. Za obsah inzerátů na serverech odpovídá Inzerent. NMG není povinna obsah kontrolovat.
 10. NMG má právo kontrolovat obsah v souladu s právními předpisy České republiky. Inzerát nesmí obsahovat:
  1. Kontaktní údaje, URL, ceny, odkazy v popisu inzerátu
  2. Totožné inzeráty pod jinými ID
  3. Účelově měněnou cenu nemovitosti
  4. Fotografie zkopírované, neautorizované od jiných uživatelů
  5. Fotografie, které obsahují jakékoliv rušivé nebo zvýrazňující prvky
  6. Fotografie nestandardního formátu
  7. Slova psaná verzálkami (pokud se nejedná o oficiální zkratky psané verzálkami v souladu s českým pravopisem)
  8. Více než jeden vykřičník (před vykřičníkem nesmí být mezera)
  9. Tázací, zvolací a rozkazovací věty
  10. Nadměrnou interpunkci, HTML značky, opakování slov/frází
  11. Superlativy a neposouditelné zmínky o kvalitě
  12. Obchodní sdělení, reklamu či poznámky o konkurenci
 11. Import inzerátu je podporován realitním softwarem Real Studio, MAXIS, iRest, Urbium, ReeGo s RealMan. NMG neručí za aktuálnost či funkčnost realitních softwarů.
 12. NMG má právo do fotografie přidat vlastní vodoznak.
 13. NMG má právo Inzerentovi inzerci pozastavit, ukončit či vyřadit inzeráty, odepřít přístup do partnerské sekce z důvodu závažného porušení některého z Pravidel inzerce, nebo z důvodu opakovaného porušování méně závažného bodu z Pravidel inzerce.

Obecná pravidla pro tvorbu bannerů


 1. Reklama nesmí být příliš agresivní, ve smyslu chvění a blikání - za agresivní banner je považována kreativa, která v intervalu kratším než 1 vteřina výrazně mění barvy, nadpisy či jiné významné grafické prvky, které mohou uživatele vyrušovat při práci se stránkou.
 2. Nesmí obsahovat vulgarismy či jiné neetické prvky.
 3. Nesmí překročit povolené datové limity.
 4. Musí mít správné rozměry na požadovanou pozici.
 5. Bannery přes externí kód musí být dostatečně vizuálně odlišeny od obsahu stránky po celou dobu zobrazení (animace) např. ohraničujícím rámečkem, barvou pozadí apod.
 6. Rámeček popř. pozadí musí být rovné, nikoliv zvlněné nebo jinak upravené.
 7. Nesmí obsahovat ovládací prvky operačních systémů a nesmí vypadat jako systémové hlášky.
 8. Nesmí obsahovat zvuky, vyjímkou je pouze Video banner.
 9. Nesmí napodobovat design Portálů, že to uživatel může zaměňovat s vlastním obsahem Portálů nebo upoutávkou na Portály.
 10. Flashové bannery musí obsahovat definici prokliku dle standardní specifikace.
 11. Flashové bannery musí mít pevně nastavenou barvu pozadí (např. fotografie, barevná plocha), protože se do stránky vkládají v transparentním režimu.
 12. Flashové bannery nesmí extrémě zatěžovat CPU.
 13. Kreativy v HTML formátu a prvky které obsahují nesmějí datově překračovat limity pro daný formát.
 14. Veškeré interaktivní funkce banneru se mohou spouštět po setrvaní kurzoru na banneru min. 1 vteřinu.
 15. Reklama na erotické zboží a služby není povolena.
 16. Cílová URL musí vždy vést na www stránku. Nejsou povoleny URL na PDF, DOC a jiné soubory. Max délka URL je 512 znaků a nesmí obsahovat diakritiku.
 17. Flashové bannery nesmí obsahovat načítání dat z externích zdrojů. Např. XML, externí videosoubory, obrázky, atd.
 18. Kreativa se nesmí zakládat na klamavém tvrzení a nesmí zobrazovat nefunkční prvky (tzv. trikové bannery).
 19. Bannery ve formátu Flash (SWF) příjímáme max. do verze Flash Playeru 10.3

Pravidla pro použití externích kódů


 1. NMG může odmítnout externí kódy, které nebudou splňovat podmínky standardní funkčnosti.
 2. Veškeré bannery vydávané prostřednictvím externích kódů musí mít nadefinován proklik do "_top".
 3. Reklama cílená nemůže být realizována externím reklamním kódem. Povolen je pouze měřící bod (obrázek) a měřící URL.
 4. Při výdeji prostřednictvím javascriptového rozhraní není u externích kódů povoleno používání elementu IFRAME na žádné úrovni.
 5. Externí kódy nesmí způsobovat chyby ve stránkách (zobrazení ani javascriptové).
 6. Externí kódy a jejich kreativy nesmějí datově překračovat limity pro daný formát.
 7. Veškeré interaktivní formáty lze realizovat pouze prostřednictvím kódu reklamního systému Internet Media a nikoli prostřednictvím externích kódů
 8. Nesmí být použit externí měřící kód pro měření impresí, povolen je pouze měřící bod (obrázek) a měřící URL pro prokliky.