Víte, jaké služby má platit nájemce a jaké by měl platit pronajímatel? Základní povinností nájemce je platit pronajímateli za veškeré služby, které v bytě využívá. Háček je ovšem v tom, že ne všechny poplatky, které někteří pronajímatelé po nájemnících požadují zaplatit, je možné mezi zaúčtovatelné služby zahrnout.

Důležitá je dobře sepsaná smlouva o pronájmu bytu, která by měla vycházet z nového občanského zákoníku. K základním bodům, které by měla smlouva obsahovat, patří:

 • Specifikace smluvních stran
 • Definice předmětu nájmu
 • Doba trvání a skončení nájmu
 • Výše nájemného a termíny platby
 • Práva a povinnosti smluvních stran

Pronajímatel může po nájemci požadovat placení služeb, které nájemce spotřebuje a má z nich okamžitý prospěch – jsou tedy zúčtovatelné. Má se za to, že zúčtovatelnými službami jsou:

 • Dodávky vody,
 • Odvoz a odvádění odpadních vod včetně čištění jímek,
 • Dodávky tepla,
 • Odvoz komunálního odpadu,
 • Osvětlení a úklid společných částí domu,
 • Zajištění příjmu rozhlasového a televizního vysílání,
 • Provoz a čištění komínů,
 • Případně provoz výtahu.

Samostatnou kapitolou jsou potom poplatky za služby, které jsou obyvatelům domu volně k dispozici a nájemníci k nim tedy mají přístup. Jedná se například o posilovnu, soukromou zahradu, recepci a podobně. I tato skupina volně dostupných služeb může být pronajímatelem zaúčtována. Naopak je zákonem výslovně zakázáno, aby po nájemci bylo požadována úhrada, která přímo nesouvisí s vlastnictvím bytu a neposkytují nájemníkovi okamžitý prospěch. Nájemci tedy nelze účtovat tyto služby:

 • Příspěvek do fondu oprav
 • Příspěvek na pojištění domu
 • Odměna správce či statutárních orgánů.

Podle zákona by tak měl pronajímatel bytu náklady jako „příspěvek do fondu oprav“ nebo „pojištění“ zvážit v rámci stanovení výše nájemného. To znamená, že je může zahrnout do výše nájmu bytu, ale neměl by je nájemci samostatně připočítávat do služeb.

Zdroje:
https://www.realitymorava.cz/
https://lenkamazacova.cz/
https://www.bytyzapad.cz/
www.novinky.cz
Zákon č. 89/2012 Sb.
Zákon č. 67/2013 Sb.