Frankfurtská budova WestendDuo představuje aktuální nízkoenergetické trendy

HOCHTIEF Projektentwicklung (Development), mateřská společnost české pobočky HOCHTIEF Development Czech Republic, byl na nedávno skončeném realitním veletrhu Expo Real v Mnichově oceněn třetí cenou Prime Property Award za ekologické řešení administrativní budovy WestendDuo ve Frankfurtu.

Ocenění mezi odborníky si budova získala koncepčním ekologickým řešením, které spočívá ve výrazném snižování provozních nákladů na provoz budovy a tím v šetrnosti k životnímu prostředí. Toho je dosaženo nejenom hloubkovou podzemní vodou, chlazenými mezistropy a geotermickým vytápěcím systémem, ale také deskami dvojité fasády, mezi kterými působí vzduch jako polštář. Dalším důležitým aspektem pro udělení ceny bylo i (zelené) zhodnocení lokality, ve kterém se WestendDuo nachází.

Za necelý měsíc, konkrétně 14. listopadu 2008, bude WestendDuo oceněna také zvláštní cenou za ekologickou výstavbu, Mezinárodní ceny pro výškové budovy města Frankfurt. Slavnostní předání proběhne ve frankfurtském kostele Paulskirche.

?Zelená ocenění jsou pro nás potvrzením toho, že naše koncepce šetrných projektů je správná a s kladnou odezvou na tento trend se setkáváme častěji i v praxi. Stále více společností si uvědomuje, že ekologie je hodnotový faktor, a my jim můžeme vyjít vstříc?, uvedl jednatel a mluvčí HOCHTIEF Projektentwicklung Rainer Eichholz.

Ekologický přístup je součástí dlouhodobé strategie HOCHTIEF Projektentwicklung, stejně jako její mateřské firmy ? HOCHTIEF AG.

Společnost HOCHTIEF patří dnes celosvětově k vedoucím podnikům v oblasti nízkoenergetického provozu budov. V USA zaujímá HOCHTIEF díky dceřiné společnosti Turner vedoucí postavení v oblasti zelených staveb, což před nedávnem potvrdil časopis Engineering News Record v hodnocení ?The Top Green Contractors?. V Německu je koncern zakládajícím členem Německé společnosti pro ekologickou výstavbu. Od roku 2005 vydává HOCHTIEF jako jediný německý stavební podnik pravidelně zprávu o ekologii a je jako jedna z mála německých akcií zařazen v indexu Dow Jones Sustainability.

Společnost HOCHTIEF Development Czech Republic se také tímto tématem zabývá u všech projektů, které jsou v současné době v přípravě. Používá techniky vedoucí ke snížení provozních nákladů a spotřeby energie. Jsou to například: využívání vlastního tepla ze země, solárních panelů a pasivní ochrany před slunečními paprsky, bez kterých nízkoenergetické budovy již nefungují, dále pak efektivní využití přirozeného osvětlení. Projekty jsou připravovány s ohledem na budoucí mezinárodní certifikaci.

Jako příklad může sloužit rezidenční projekt s přibližně 430 bytovými jednotkami, který HOCHTIEF Development Czech Republic připravuje v Praze 4 na Kavčích Horách. Výstavba obytných domů je v docházkové vzdálenosti od metra a v souladu s potřebou snižovat zatížení území automobilovou dopravou. Celý pozemek o výměře cca 3 ha je v současné době zastaven provizorními budovami, betonovými panely a asfaltem. Výrazně přibude ploch zeleně, plánuje se umístění velkokapacitních nádrží na dešťovou vodu, která bude používána právě pro údržbu zeleně. V samotných objektech se uvažuje o využití tepelných čerpadel pro potřeby vytápění i chlazení.

Tisková zpráva, více info.