Zdědili jste nebo zakoupili objekt, který je označen jako státní památka, či leží v památkové rezervaci, nebo památkové zóně? Takový objekt může představovat skutečné bohatství, ale také obrovskou černou díru na peníze.

 

Velmi často jsou totiž památkově chráněné objekty v naprosto katastrofálním stavu a je třeba značných investic, aby je bylo možné zachránit. Pokud se chystáte takovou památku opravovat, nemůžete se řídit jen a pouze svým vlastním rozhodnutím, ale je třeba vzít do úvahy rozhodnutí památkového úřadu. Víte, jak máte postupovat a jak případně žádat stát o prostředky na obnovu?

 

 

Požádejte o stanovisko městský nebo krajský úřad

Pokud uvažujete o rekonstrukci objektu, je třeba si vyžádat stanovisko městského, případně krajského úřadu (to v případě rekonstrukce národních kulturních památek). Úřadu je třeba předat informace o navrhované rekonstrukci a o jednotlivých postupech.

 

Úřad vydá rozhodnutí o tom, zda je taková rekonstrukce citlivá k památce a zda zachová její ráz. Úřad vydá podmínky, za kterých je možné rekonstrukci provést. K rekonstrukci je také třeba vypracovat projektovou dokumentaci, která bude předložena v Národním památkovém ústavu.

 

S tím je možné během rekonstrukce spolupracovat, a to zcela bezplatně, a využívat jeho rad. Pokud jsou součástí rekonstrukce umělecká díla (výtvarného umění nebo uměleckých řemesel), pak tuto rekonstrukci může provádět pouze restaurátor.

 

 

Příspěvky na rekonstrukci od obce

Rekonstrukce památky může být velmi nákladná, už kvůli tomu, že části památky není možné jen tak zbořit a vystavit nové, ale části i v dezolátním stavu musí být většinou věrně opraveny. Vlastníci budov tak mohou žádat o určité příspěvky na opravy. Žádat lze v první řadě obec, případně kraj.

 

O příspěvek lze žádat písemně, o tom, zda byla žádost úspěšná, se žadatel dozví po proběhlém správním řízení. Dále je možné se účastnit mnoha nejrůznějších programů na podporu obnovy památek, o který je možné se dozvědět od Národního památkového úřadu.