Od nového roku se udála v oblasti občanského práva velká změna – začal platit nový občanský zákoník, který přináší změny i do vztahů mezi majitelem bytu a nájemcem. V něčem nový zákoník usnadňuje pozici nájemci, nové nástroje však vkládá i do rukou majitele. Víte, v čem spočívají hlavní změny?

 

Je možné i podnikání v bytě

Zaměřme se nejprve na to, jaké změny ovlivní nájemníky bytu. A není jich právě málo. V první řadě již nemusí majitel bytu schvalovat situaci, kdy nájemník přenechá část bytu dalšímu podnájemci. To však platí pouze tehdy, pokud má nájemník v bytě trvalé bydliště. V takovém případě je nájemník tento fakt povinen majiteli bytu pouze ohlásit.

 

 

Pakliže však trvalé bydliště v bytě nemá, je nájemník povinen o souhlas majitele s dalším podnájemcem požádat. Žádost o udělení souhlasu s podnájmem musí mít písemnou podobu. Nově může nájemník také v bytě podnikat a mít zde také sídlo svého podnikání, to však v případě, že tímto podnikáním byt příliš nezatíží.

 

To, co zatížení přesně obnáší, již zákoník nespecifikuje. Nájemník může také v bytě chovat v bytě zvíře. O jaké zvíře by mělo jít, opět nový občanský zákoník neuvádí, pouze zmiňuje, že chování zvířete by nemělo jak dalším spoluobyvatelům, tak bytu nepřinášet nepřiměřené obtíže a byt by měl být stále ve stavu, kdy je vhodný k užívání.

 

 

Výpověď i bez výpovědní lhůty

Nájemní smlouvu musí majitel bytu vždy předložit v písemné formě. Pakliže by byt užíván po tři roky v dobré víře, že jde o platný pronájem, pak je platný i bez písemné smlouvy. Stejně tak výpověď musí být podána písemně. Pokud podává výpověď majitel bytu, musí svého nájemníka informovat o tom, že může nechat výpověď přezkoumat soudem.

 

Při sjednávání nájmu bytu může majitel bytu nově požadovat od svého nájemníka kauci až ve výši šestinásobku nájmu. Ve smlouvě může být také zahrnuto zvyšování nájemného, pokud zde není zahrnuto, lze zvýšit meziročně nájem o 20 – 30%. Pokud nájemce poruší smlouvu zvlášť hrubým způsobem (včetně nezaplacení nájemného), pak může pronajímatel výpověď smlouvu bez výpovědní lhůty.