Pokud si u banky sjednáte hypotéční úvěr, pak jeho splátka velmi často není jediným příjmem od vás, který banka obdrží. Vedle splátky úvěru si mnohé banky účtují tzv. poplatek za vedení hypotéčního účtu. Právě o jeho zrušení nebo navrácení se zasazuje iniciativa Poplatkyzpet.cz. Postoj soudů však není k této otázce jednotný.

 

Nespokojení klienti

Iniciativa Poplatkyzpet.cz sdružuje klienty bank, kteří jsou nespokojeni s placením poplatku za vedení hypotéčního úvěru. Podle iniciativy je vybírání poplatků za vedení účtu nemorální a banky na ně nemají právo. Hlavním cílem iniciativy je tak vymoci již zaplacené poplatky pro klienty zpět a zároveň zabránění placení poplatků do budoucna.

 

 

Nutno podotknout, že dnes již mnohé banky tyto poplatky, které před tím mohly činit i několik set měsíčně, po svých klientech nevyžadují. Iniciativa zaštiťuje nespokojené klienty, kterým nabízí za poměrně malý poplatek zastupování u soudu. Iniciativa tak podala žaloby na příslušné bankovní ústavy, když se před tím nepodařilo domluvit s bankami navrácení poplatku.

 

Soudní stání

V současné době se odehrávají nejrůznější stání u soudů podle místní příslušnosti banky, a to se střídavými úspěchy. První stání naopak daly zapravdu iniciativě, když soud pro Prahu 5 uložil Hypotéční bance, aby svým klientům poplatky vrátila. Stejně tak dal za pravdu klientovi banky arbitr, který uložil Komerční bance zaplatit klientovi poplatek 80 korun zpět a dále bance uložil pokutu 15 000 korun.

 

 

Bohužel další stání již takto pozitivně pro iniciativu nedopadla. Nejnověji se soud ve sporu o navrácení poplatků zastal České spořitelny. Soud tak uvedl, že pakliže byla sjednána smlouva, mělo by se pokračovat i nadále přesně v jejím duchu a že poplatek není nemorální, ale že byl sjednán v souladu s českým právem.

 

Soud dokonce i přiznal žalovanému náklady na proces. Zástupci iniciativy však toto rozhodnutí považují za osobní jednoho soudce a stále trvají na tvrzení, že poplatky jsou vybírány nezákonně. Dále se iniciativa plánuje obrátit dokonce i na Ústavní soud.