Vyřešit své bydlení formou koupě nemovitosti představuje pro převážnou většinu lidí jasnou věc. A to zařídit si hypoteční úvěr. Podle realitních kanceláří a developerů počet transakcí na českém trhu neklesá, avšak počet hypotečních úvěrů klesl v prvním pololetí letošího roku o 20%. Pro představu v České republice bylo občanům od ledna do konce června tohoto roku poskytnuto celkem 33 887 hypotečních úvěrů za 59,5 mld. Kč.

Lošký rok byl ohledně pořízování hypoték rekordním. Letošní rok naznačuje pro banky jasný propad. Přesto však pokles zájmu o hypoteční úvěry není plošný, resp. nedotýká se všech bank stejným dílem. Nejvýraznější odliv svých zákazníků zaznamenala Česká Spořitelna. Naopak například Raiffeisen Bank zaznamenala v prvních dvou kvartálech oproti loňsku dokonce procentuální nárůst svých hypotečních klientů .České spořitelně se v pololetí snížil prodej nových hypoték o 54 procent na 11,67 miliardy korun. Hypoteční bance, která se stala kvůli propadu u České spořitelny jedničkou na trhu, klesl objem nově poskytnutých hypoték o osm procent na 19,6 miliardy korun. Na tento fakt má podle odborné veřejnosti řada faktorů. Jedním z nich je navyšování sazeb DPH, což způsobilo v loňském roce výraznější zájem o hypoteční půjčky, jelikož řada lidí se snažila vyřešit svou potřebu bydlení ještě před navýšením cen, tedy koncem roku 2007. Dalším je fakt, že banky pochopitelně reagují i na celosvětové problémy. V souvislosti s americkou hypoteční krizí prozkoumávají již uzavřené smlouvy a nastavují tak přísnější kritéria pro získání hypotéky.

Americká hypoteční krize je ve své podtatě zapřičiněna dvěma stěžejními body. Špatným vyhodnocením úvěrového rizika a velmi mírně nastavenými podmínkami pro získání hypotéčního úvěru. Na americkém trhu se vlivem konkurence a vysokou proúvěrovovaností tamního obyvatelstva tak stal produkt v podobě hypotečního úvěru téměř neprodejný. V USA začaly poskytovat finanční spolčnosti tzv. subprime hypotéky a všem zákazníkům, kteří si za standardních podmínek nemohli úvěr dovolit, tak byly tyto subprime hypotéky bez problémů poskytnuty. V dnešní době nesplácí hypotéky, nebo jejich úvěrové sazby téměř až 25% obyvatel, kterým byla hypotéka poskytnuta.

Pokles zájmu o hypotéky i fakt, že se může promítnout krize finančních společostí ze zámoří i na náš trh byl však podle odborníků predikován. V těchto dnech se diskuse na toto téma stala velmi aktuální. S tímto jevem vyvstávají pochopitelně i nové otázky. Jak se tento propad projeví při prodeji nemvitostí. Nadbytek nabídek k bydlení může s realitní trh zřetelněji ovlivnit. Developerské projekty v podobě nejrůznějších forem bydlení rostou jako houby po dešti. Developeři jsou optimističtí, jiní zase varují před poklesem zájmu o reality. zmiňován je i fakt, že srovnání letosšního roku s loňským je z důvodu zvyšování úrokové sazby DPH z 5% na 9% zavádějící. Jak se bude trh v oblasti realit doopravdy formovat však teprve uvidíme.