Co je a jak funguje SVJ?

                  

Společenství vlastníků jednotek vzniká tam, kde je alespoň pět bytových jednotek s minimálně třemi různými majiteli. Každý majitel jednotky má na starosti správu všech společných částí domu. Zásady fungování SVJ jsou dané zákonem. Další specifika by měla být zahrnuta ve stanovách SVJ.

 

SVJ si na schůzi musí vybrat výbor s min. 3 členy. Členové SVJ by se měli sejít min. jednou ročně a projednat plány na příští rok. Jedná se o rozhodnutí, která se týkají všech vlastníků jednotek. Například rekonstrukce (fasáda, zateplení, okna...), menší opravy či organizační otázky. O každé záležitosti se hlasuje.

 

Několik užitečných rad a informací

1. Bydlení v bytech v osobních vlastnictví je upraveno v Zákoně o vlastnictví bytů 72/1994 Sb.

2. Shromáždění vlastníků je usnášeníschopné v případě, že je přítomna nadpoloviční většina vlastníků všech jednotek.

3. Při hlasování má každý hlas váhu odpovídající velikosti vlastnického podílu na společných částech domu. Platí tedy, že hlas majitele bytu 3+1 má větší váhu než hlas majitele bytu 2+1 o menší rozloze.

 

 

4. Při rozhodování o rekonstrukci a opravách společných prostor je nutné získat 3/4 hlasů všech vlastníků.

5. S bytem v osobním vlastnictví můžete libovolně nakládat, můžete jej užívat sami nebo ho pronajímat či rekonstruovat. V případě hypotéky nebo úvěru můžete tento byt dát do zástavy.

6. Jako vlastník bytové jednotky neplatíte nájem. Jste ovšem povinni každý měsíc přispívat v závislosti na tom, jak veliký je Váš vlastnický podíl do společného fondu oprav. Z tohoto fondu se hradí náklady na správu budovy, opravy společných prostor domu, potřebné rekonstrukce atd.

7. Všechny opravy v bytě si platíte sami.

8. Pravidelná účast na schůzích vlastníků bude mít vliv na kvalitu vašeho bydlení a života. Proto se jim určitě nevyhýbejte.