Společnost Nationwide Holding a.s., jediný akcionář investiční společnosti Realtia, zajistila* pro 1. nemovitostní OPF REALTIA první nemovitostní investici. Dceřinná společnost firmy Nationwide Holding a.s. koupila 67 % nemovitostní společnosti vlastnící komplex Palác Anděl na pražském Smíchově od jejího developera UBM.

Palác Anděl s čistým ročním provozním příjmem převyšujícím 2,8 milionu Eur, více než 14 tisíci metry čtverečními pronajímatelných kancelářských a obchodních ploch a 120 parkovacími místy bude první nemovitostní investicí, která se stane součástí portfolia 1. nemovitostního OPF REALTIA. Palác Anděl se sestává ze čtyř moderních multifunkčních budov mezi ulicemi Stroupežnického, Plzeňská, Radlická a ze čtvrté strany sousedí s moderním náměstím Piazza Domino. V tomto především kancelářském komplexu mají své prostory mnohé významné nadnárodní společnosti, ING Bank, Toyota Tsusho, Scandinavian Tobacco, BPP, PORR, UBM, IVAX a TEVA. V přízemí tohoto komplexu jsou dalšími nájemci provozovány úspěšné restaurace (JetSet, SushiPoint) a obchodní jednotky (A3 Sport). Palác Anděl je součástí nového městského bloku známého jako Anděl City. Ten zahrnuje rovněž další kancelářské a obchodní prostory, luxusní hotely, byty a multikino.

Tato oblast Smíchova je jednou z nejdynamičtěji se rozvíjejících oblastí Prahy a je příkladem výjimečně úspěšné přeměny původně průmyslové městské části v prosperující lokalitu. Spolu s centrem Prahy 1 se jedná o jednu z nejlukrativnějších lokalit z hlediska investičního. „Věřím, že jsme jako první investici pro 1. nemovitostní OPF REALTIA zajistili jeden z obchodně nejúspěšnějších a nejkvalitnějších nemovitostních komplexů v Praze. Při výběru investic se vždy primárně soustřeďujeme na sílu lokality. Oblast Anděl v Praze 5 vnímáme z investičního hlediska jako nejlepší mikrolokalitu Prahy, a to díky její kombinaci špičkového urbanismu, moderní dopravní infrastruktury a do budoucna omezené nabídky nových kancelářských či obchodních prostor. Kritérium síly lokality se zatím ve střední Evropě projevuje jen v omezené míře. V posledních dvou letech ale jasně vidíme, že lokalita v kombinaci s kvalitou produkuje výrazně vyšší zhodnocení než průměr trhu. To, co platí na rozvinutých nemovitostních trzích po desetiletí, se jasně projevuje i u nás,“ řekl Radim Bajgar, člen představenstva investiční společnosti Realtia.

Realtia investiční společnost, a.s. je správcem 1. nemovitostního OPF REALTIA, speciálního fondu nemovitostí. Společnost získala povolení České národní banky k vytvoření fondu dle zákona o kolektivním investování dne 20. srpna 2007.

To nabylo právní moci dne 6. září 2007. Investiční společnost Realtia disponuje týmem expertů s dlouholetými zkušenostmi a špičkovými výsledky v oblasti investic do nemovitostí a obhospodařování podílových fondů. Nabízí jak drobným investorům, tak velkým institucím vysoce profesionální přístup a velmi kvalitní správu majetku. Obchodní politiku a provoz Realtie má na starosti Martin Sankot, člen představenstva. Specialisty na transakce s nemovitostmi jsou členové představenstva Radim Bajgar a Sebastien Dejanovski, kteří stojí za úspěchem společnosti Czech and Slovak Investment Advisors s.r.o. Tato společnost je předním asset manažerem nemovitostních aktiv pro institucionální investory v České republice a na Slovensku. Sebastien Dejanovski a Radim Bajgar v minulosti na těchto trzích realizovali nemovitostní transakce v hodnotě kolem 500 miliónů EUR.   

1. nemovitostní OPF REALTIA je zaměřen na investice do kvalitních komerčních nemovitostí v  atraktivních lokalitách generující stabilní a dlouhodobé výnosy na území České republiky. Do budoucna je možné rozšíření investiční politiky na nemovitosti v jiných členských státech EU. Investičním cílem fondu je participace podílníků na pozitivním vývoji nemovitostního trhu. Fond zhodnocuje prostředky především na základě příjmů z nájemného, u kterého lze vzhledem ke kombinaci  špičkové lokality, kvality nemovitosti a kvality její správy očekávat jeho nadprůměrný a udržitelný růst. Jedná se o nemovitosti typu prvotřídních administrativních budov, obchodních center, multifunkčních center a případně logistických parků nebo luxusních hotelů.

Investiční společnost Realtia přichází na trh s jasnou transparentní kulturou, širokou škálou služeb a podpory investorům formou rozsáhlé sítě externích obchodních partnerů, klientského servisu a internetovou aplikací, umožňující  sledovat vývoj vašich investic online.

 


*Tento většinový podíl ve společnosti vlastnící Palác Anděl bude pro fond rezervován po období 9-ti měsíců a to tak, že fond bude mít právo jej kdykoliv během tohoto období koupit za pevně stanovených podmínek.
Upozornění: Úplný název investiční společnosti je Realtia investiční společnost, a.s. Úplný název podílového fondu je První nemovitostní, otevřený podílový fond, Realtia investiční společnost, a.s. Investice do podílových listů obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosu z ní. Návratnost původně investované částky není zaručena. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Podrobné informace o podílových fondech naleznete ve statutu a zjednodušeném statutu příslušného podílového fondu.

Další informace: