11. ročník Expo Realu, jednoho z nejprestižnějších evropských realitních veletrhů, jenž probíhal v areálu Nového výstaviště v Mnichově od 6. do 8. října, je minulostí. Veletrh byl tradičním fórem pro prezentaci měst Praha a Ostrava. Zatímco moravskoslezská metropole chtěla přilákat další zahraniční investory, záměrem expozice hlavního města bylo potvrdit, že Praha na konkurečním trhu evropských metropolí zaujímá významné postavení. Veletrhu komerčních nemovitostí, zaměřenému zejména na networking při realizaci mezinárodních a mezioborových projektů, investice a financování, letos dominovala dvě témata. Prvním z nich byl přirozeně dopad finanční krize na trh s nemovitostmi včetně strategií krizového řízení, globálního přílivu kapitálu a financování investic při klesající likviditě. Druhým tématem byla udržitelnost trhu podnikatelských nemovitostí včetně certifikace budov zohledňující jejich šetrnost k životnímu prostředí.

Prahu na veletrhu zastupoval radní pro územní rozvoj Martin Langmajer. Ten také spolu s ředitelem Útvaru rozvoje hlavního města Prahy Bořkem Votavou prezentoval hlavní město na setkání s významnými společnostmi ?Meeting Prague?. Pražskou expozicí se jako červená nit táhlo motto ?město pro život, příležitost pro podnikání?. To, že Praha vytváří dobré podmínky pro ambiciózní developerské projekty, potvrdila i přítomnost spoluvystavovatelů z řad předních developerů na pražském stánku (Hochtief Development Czech Republic, Metrostav Development a Unibail-Rodamco). Ti zde prezentovali své již realizované a plánované projekty od administrativních komplexů přes obchodní centra až po rezidenční výstavbu.

Jak uvedl Bořek Votava, který za Útvar rozvoje hlavního města Prahy koordinoval pražskou prezentaci na veletrhu, Expo Real je jako globální veletrh s účastí evropských metropolí ideálním místem pro představení celkové filozofie rozvoje města. Pro tu je nejvhodnějším nástrojem územní plán, jehož aktualizovanou verzi Praha na Expo Realu zájemcům poskytovala. Aktualizovaný územní plán klade i nadále důraz na polycentrické uspořádání hlavního města s vytvářením tzv. alternativních městských center, díky čemuž dojde k odlehčení historického městského jádra. Vedle vytváření podmínek pro zajímavé developerské projekty usiluje o rovnováhu mezi výstavbou a přírodním prostředím, ochranu a rozšiřování zeleně i kultivaci veřejných prostor.

Ostravu na veletrhu zastupovali náměstci primátora Lukáš Ženatý, Zdeněk Trejbal a Dalibor Madej. Město i tentokrát na svém stánku prezentovalo řadu rozvojových projektů města, další projekty pak představili spoluvystavovatelé: CTP Invest, Multi Development Česká republika, OHL ŽS ? divize Stavitelství Ostrava, RPG Real Estate a společnost Vítkovice.