Ministerstvo pro místní rozvoj informuje, že na základě nových stavebních povolení, vydaných během prvních čtyř měsíců letošního roku, má být postaveno 13 141 bytů. Toto překvapivě vysoké číslo představuje meziroční nárůst o 6,5 %.

"Jde o nejlepší výsledek za období leden až duben v historii samostatné ČR. Pokud by trend nárůstu pokračoval, je možné očekávat, že počet vydaných staveních povolení za celý rok 2008 poprvé překročí hranici 50 tisíc nových bytů ročně," uvedl ministr Jiří Čunek. V přepočtu na hlavu by se tak ČR dostala na hranici pěti nově zahájených bytů na tisíc obyvatel. Toto číslo je zcela srovnatelné s hospodářsky vyspělými státy původní EU15. Z nových členských zemí se takovému trendu přibližuje pouze Slovinsko, ostatní státy jsou zhruba na poloviční úrovni nebo ještě níže.

Z uvedených údajů vyplývá, že se nenaplňují některé chmurné prognózy o negativním dopadu nové daňové soustavy. V bytové výstavbě nadále převládá optimismus. Tento trend potvrzují i hypoteční banky, které zaznamenávají nadále nárůst zájmu klientů o cca 10 - 15 %. Za negativum však ministerstvo pro místní rozvoj považuje fakt, že se tato výstavba koncentruje převážně na území hlavního města, dále do několika dalších velkých měst a na území Středočeského kraje s blízkou dostupností k Praze. Naopak v některých regionech bytová výstavba zcela stagnuje.

zdroj a více informací na mmr.cz