V létě nastává čas dovolených, se kterými je spojen jeden velmi nežádoucí jev, a to sice kriminalita a vloupání do nejrůznějších objektů. K vloupání však může dojít i v průběhu celého roku. I když nedojde k příliš velkým ztrátám, jistě je velmi nepříjemné zažít cizí „návštěvu“. Naštěstí v dnešní době existuje celá řada nejrůznějších typů zabezpečovacích zařízení, které vám pomohou se zlodějům aktivně bránit.

 

Použijte mechanické i elektronické prvky

Ochranu před zloději můžeme rozdělit na prvky mechanické a elektronické. Nejprve je třeba se zabývat prvky mechanickými a jako jistou nadstavbu pak volit prvky elektronické. Nad zabezpečením své nemovitosti je třeba se zamyslet hned v počátku, tedy v okamžiku, kdy si nemovitost pořizujeme a rozhodně tuto ochranu nenechávat na dobu, kdy byl vykraden někdo v okolí, nebo dokonce my sami.

 

Mechanické prvky jsou těmi, které brání zlodějům do objektu vůbec vstoupit, zatímco prvky elektronické mají funkci monitorovací, pouze informují, že vstup do objektu byl narušen. Tím nejvíce ohroženým vstupním místem jsou právě dveře, skrz které bývá vloupání nejčastěji uskutečňováno.

 

 

Vstupní dveře do domu by tedy měly mít tu nejvyšší ochranu, uvnitř objektu je možné volit dveře jejichž ochrana bude již nižší. Vstupní dveře je podle evropských ustanovení si volit v několika třídách, dveře v té nejvyšší, šesté třídě, přijdou na několik desítek tisíc korun, včetně bezpečnostního zámku a rámu, který brání násilnému vniknutí.

 

Ačkoliv se jedná o značnou investici, rozhodně se vyplatí, mnohé pojišťovny totiž mohou snížit měsíční pojistné, pokud jsou přítomny zabezpečovací prvky v této třídě. Dveře mohou mít hned několik uzamykacích bodů, každý bod navíc pochopitelně zvyšuje bezpečnost. Samotné bezpečnostní dveře by ovšem nemohly plnit svou funkci bez bezpečnostních zárubní.

 

Nezabezpečená okna zvou zloděje dovnitř

Zabezpečení oken by mělo být podobně důkladné. Nejvíce napadnutelná jsou pochopitelně okna v přízemí. Zde je zcela namístě krytí oken mřížemi, nebo okenicemi, ačkoliv se to některým uživatelům těchto bytů nemusí zdát právě estetické a praktické.

 

Avšak platí, že nechráněné okno v přízemí znamená praktickou pozvánku zloděje do bytu. Na esteticky vytvořené mříže si lze zcela jistě zvyknout, navíc na rozdíl od okenic s nimi není třeba neustále manipulovat a zavírat je.

 

 

Elektronická ochrana může být napojena na bezpečnostní službu

Elektronickou ochranu bytu můžeme rozdělit na lokální a napojenou na centrální systém. Zatímco lokální ochrana dá najevo nejčastěji zvukovým signálem, že někdo narušil vytýčený prostor, ochrana centrální skýtá ještě mnohé další možnosti.

 

V první řadě jde tuto ochranu napojit buď na místní policejní stanici, nebo na bezpečnostní agenturu, ale také na samotného majitele. Díky SIM kartě může samotný majitel získávat automaticky zprávy formou SMS zpráv na svůj mobilní telefon. Podle míry použití je třeba za tuto možnost zaplatit, stejně jako za neoprávněný výjezd.