Získali jste v dědictví nemovitost? Pak vás čeká nejenom vyřizování dědictví, ale také mnoho dalších povinností, které musíte splnit, abyste nemovitost získali skutečně do svých rukou. Pokud vázne na nemovitosti hypotéka, může se stát, že zdědíte nejenom nemovitost, ale třeba i značné dluhy. Víte, jak postupovat?

 

Pojištěný úvěr doplatí pojišťovna

Pokud máte zdědit nemovitost, zjistěte si, zda na ní neváznou žádná věcná břemena, nebo zástavní právo banky. Na tyto skutečnosti přijdete snadno díky výpisu z katastru. Pokud je nemovitost zatížena zástavním právem, zjistěte ve prospěch které banky. Dále pak zjistěte podrobnosti úvěru, kolik zbývá doplatit a za jakých podmínek, v první řadě také to, zda byl úvěr krytý úvěrovým pojištěním.

 

 

To může být spojené ještě s kapitálovým efektem, nebo s krytím invalidity. Pokud bylo k úvěru sjednáno pojištění, případně životní pojištění, je zbytek peněz doplacen pojišťovnou a dědici obdrží nemovitost očištěnou od těchto dluhů.

 

Splátky je třeba hradit nadále                                        

Jiná situace nastává, pokud pojištění sjednáno nebylo. V takovém případě běží splácení hypotéky dále a v případě neuhrazení splátky může banka přikročit k sankcím. V první řadě hrozí placení dalších sankčních úroků, finálně však může banka na základě zástavního práva nemovitost zabavit a posléze prodat ve svůj prospěch.

 

Dědic je tedy ve svém vlastním zájmu nucen splátky hradit i nadále, aby o nemovitost nepřišel. Pokud dědic zjistí, že splátky jsou příliš vysoké a že si tedy takto zatíženou nemovitost nemůže dovolit, může se dědictví vzdát.

 

 

To propadne státu, který se musí postarat i o dluhy, kterými je nemovitost zatížena. Dále lze nemovitost i s hypotékou prodat, či dluh jednorázově umořit.

 

Banky většinou mívají pro dědice pochopení a sankční úroky v případě předčasného splacení nepožadují. V případě, že v hypotéčním úvěru figuruje další spoludlužník, musí hradit splátky úvěru on, a to i kdyby nebyl dědicem nemovitosti.