Pokud si pořizujete vlastní bydlení, máte většinou na výběr mezi byty v soukromém vlastnictví a byty ve vlastnictví družstevním. Těch je menší množství, ale stále jsou ještě nabízeny. Víte, jaké výhody a nevýhody toto bydlení má?

 

Bytová družstva vznikala v poslední době kvůli privatizaci

Bytová družstva vznikala hlavně v devadesátých letech, a to za účelem získání bytů od obce do osobního vlastnictví. Obec velmi často privatizovala totiž celé domy a nikoliv jednotlivé byty. Aby byla privatizace možná, musela určitá část nájemníků tento převod schválit a vytvořit právě zmíněné družstvo.

 

V některých domech pak vedla cesta z družstva rovnou do osobního vlastnictví a bývalí nájemníci si okamžitě své podíly v družstvu odkupovali. Některá družstva však svůj status neměnila, protože výhody družstevního vlastnictví převážily. Převod družstevního bytu do osobního vlastnictví tedy rozhodně není automatický a jde vždy o to, jak se k němu staví celé družstvo a hlavně jeho výbor.

 

 

Ten může v některých případech využívat svůj vliv k tomu, aby členy družstva od převodu odrazoval. Pokud si tedy někdo pořídí byt v družstevním vlastnictví, neměl by soudit, že za určitou dobu byt automaticky přejde do vlastnictví osobního.

 

Družstevní byty jsou levnější

K hlavním výhodám pořízení družstevního bytu patří bezesporu cena. Ta je výrazně nižší než cena bytu v osobním vlastnictví. V současné době existují ještě lidová bytová družstva, která vznikla ještě před válkou, dále stavební bytová družstva, která byla zakládána za socialismu za účelem stavby bytových domů a také investorská družstva, která vznikaly v poslední době a jejímž členům se podíly automaticky převádějí do osobního vlastnictví.

 

Bytová družstva disponují zvoleným představenstvem, které hospodaří s členskými příspěvky a hospodaření také předkládá jednou ročně svým členům ke schválení. O činnostech družstva rozhoduje členská schůze, která schvaluje celou řadu záležitostí.

 

Členové družstva totiž s bytem nemohou nakládat tak volně, jako majitel bytu v osobním vlastnictví. Nemohou například volně pronajímat svůj byt, bez toho aniž by tento pronájem ostatní členové družstva neschválili, nebo nemohou byt bez jejich souhlasu zatížit věcným břemenem.