Společenství vlastníků bytových jednotek je základní společností, která odpovídá za společenství na venek, komunikuje s úřady a jinými firmami. Z toho vzniká také jistá zodpovědnost, a to vzhledem k jednotlivým členům společenství (tedy majitelů bytů), ale také k úřadům a firmám.

 

Výbor – výkonný orgán společenství    

Výkonným orgánem společenství je vždy výbor. Ten by měl být volený, a to maximálně na pět let. Výbor se schází podle toho, jak je v domě potřeba a o svých schůzkách si vede zápisy. Členové výboru svou práci vykonávají buď zdarma, nebo za menší příspěvek, jedná se tedy o práci prospěšnou a konanou spíše pro blaho společenství, než pro zisk.

 

Na druhou stranu mohou být členové společenství za svou činnost odpovědni. Odpovědnost může být jak trestní, tak správně právní a občansko správní. V některých případech tato odpovědnost nezaniká ani smrtí a odpovědnost nesou dědici bývalého člena výboru.

 

 

Ačkoliv je tedy výbor jakousi prodlouženou rukou společenství, v případě, že bylo rozhodnutí pouze na výboru, nebo na členovi výboru (většinou jde o předsedu), a vznikla za něj škoda, pak nesou odpovědnost pouze tito členové výboru.

 

Stanovy – nejdůležitější dokument

Tím nejdůležitějším dokumentem, který život ve společenství velmi významně ovlivňuje, jsou stanovy společenství. Právě ve stanovách mohou vlastníci výrazně omezit, nebo navýšit odpovědnost členů výboru, nebo naopak přenést tuto odpovědnost na jednotlivé členy společenství.

 

Proto je pro změnu stanov třeba více jak tři čtvrtiny majitelů bytů (manželé přitom hlasují pouze jednou a nerozdílně). Ve stanovách je možné vymezit ty konkrétní činnosti a rozhodnutí, ke kterým si musí výbor vyžádat souhlas společenství a minimální podíl hlasujících pro.

 

Platí, že pro vše, co není ve stanovách vymezené, nepotřebuje výbor souhlas členů společenství a podléhá jeho rozhodnutí. Avšak za rozhodnutí, které společenství nějak poškodilo, je možné žádat po výboru a jeho členech náhradu. Avšak i zde platí, že kde není žalobce, není ani soudce, takže je třeba činnost výboru dobře sledovat.