Pokud si pořizujete hypotéku, jste většinou nuceni krýt svůj úvěr zároveň pojištěním. Zároveň si můžete ještě různé další pojišťovací produkty pořídit, abyste se jistili proti nejrůznějším životním situacím, které by mohly přijít a kvůli kterým byste mohli přestat hypotéční úvěr splácet. Víte, jaké druhy pojištění pro vás přicházejí souběžně s hypotékou do úvahy?

 

Pojištění k úvěru jako nutnost

V minulých dobách za první republiky se nezřídka kdy stávalo, že příjemce hypotéčního úvěru zemřel. V takovém případě museli převzít jeho hypotéku dědicové, aby nepřišli o střechu nad hlavou. Taková situace se dnes řeší pomocí úvěrového pojištění pro případ smrti. Příjemce úvěru si zároveň s hypotékou sjedná toto pojištění a v případě jeho smrti je z pojištění doplacen celý úvěr.

 

 

Dědicové tak nejsou nuceni hypotéku splácet a do dědictví přejde nemovitost o hypotéku očištěná. Toto pojištění se může ještě kombinovat s pojištěním kapitálovým, ze kterého může mít pojistitel ještě finanční užitek.

 

Pojištění schopnosti splácet

Pojištění schopnosti splácet je zcela volitelnou součástí splátky hypotéčního úvěru. Banky pojištění nabízejí spolu s určitým pojišťovacím ústavem, avšak tuto pojistku nenajdeme v nabídce všech bank. Nutno přiznat, že splátka pojistného může splácení úvěru značně prodražit, jedná se většinou o zhruba necelou desetinu měsíční splátky, tedy ve výši několika stokorun až tisíce korun.

 

Je tedy třeba skutečně zvážit, zda je nutné takto vysoké splátky platit a zda není lepší si jistou částku naspořit a v případě potíži ji použít.

 

 

Pojištění kryje ztrátu zaměstnání, nebo dlouhodobou nemoc

Samotné podmínky této pojistky se liší podle konkrétního ústavu. Ve většině případů však tato pojistka kryje situace, kdy je člověk dlouhodobě nemocný a tím pádem s mnohem menšími příjmy, nebo pokud ztratí zaměstnání, či se stane invalidním.

 

Pouhý fakt, že jste onemocněli, nebo přišli o místo, však k tomu, aby splátky za vás převzala pojišťovna, nestačí. Pojišťovny si totiž diktují ještě další zpřesňující podmínky, jako např. fakt, že jste před ztrátou zaměstnání v něm museli pracovat alespoň jeden rok, nebo že musíte být v pracovní neschopnosti určitý počet měsíců.