Nový občanský zákoník přináší do oblasti bydlení a nemovitostí celou řadu změn. Jeho hlavním účelem je vztahy zjednodušit, a to i v oblasti nájmu. Jednou z novinek je určitá možnost vzniku nájemního vztahu, aniž by konkrétní prostor prošel kolaudačním řízením, což současná právní úprava rozhodně neumožňuje.

 

Současná právní úprava kolaudaci vyžaduje

V současné době před uvedením nového občanského zákoníku v platnost není možné pronajmout prostory, které by nebyly zkolaudované pro účely bydlení. Právě kolaudace je velmi důležitým aktem, který může celou nájemní smlouvu zneplatnit, a to i zpětně.

 

 

S touto komplikací se mohlo setkat v minulosti mnoho majitelů, ale i nájemníků. Typický příklad nastal tehdy, pakliže majitelé nemovitosti nepočkali na výsledek kolaudačního řízení a nemovitost, či její část pronajali ještě před tím, než rozhodnutí o kolaudaci získali. Jaké jsou dopady této skutečnosti? V první řadě jde o přestupek proti stavebnímu zákonu, za což může být majitel nemovitosti sankcionován. Na druhou stranu není tato situace příjemná ani pro nájemníka.

 

Ten totiž vzhledem k neplatnosti smlouvy není ochráněn zákony, které běžně právě nájemníky ochraňují. Nájemník může být např. kdykoliv z bytu vystěhován s poukázáním právě na neplatnou nájemní smlouvu.

 

 

Nájemní smlouva bude platná i bez kolaudace

V minulosti vydal dokonce Nejvyšší soud precedentní rozhodnutí, ve kterém výše zmíněný princip posvětil. Šlo o rozhodnutí, kdy se majitel bytu domáhal vyklizení svých prostor s tím, že jde o nebytové prostory, které byly na byt zkolaudovány až později a původní smlouva s nájemníkem je tedy neplatná.

 

Nájemník však namítal, že mezi tím se stav prakticky nezměnil. Přesto dal soud za pravdu majiteli. Taková rozhodnutí by v budoucnu již neměla být možná. Podle nového občanského zákoníku je možné považovat za platnou i takovou smlouvu, která bude předpokládat pro uspokojení bytové potřeby i prostor, který není zkolaudovaný.

 

To pochopitelně nepopírá nutnost jakékoliv bytové prostory zkolaudovat a dostát všem nutným předpisům o bezpečnosti a obyvatelnosti staveb.