Od začátku roku 2014 bude platit nový občanský zákoník, který přináší i do oblasti vlastnictví nemovitostí mnoho nového. Jednou z oblastí, které zákoník mění, je také oblast spoluvlastnictví, tedy oblast, která přináší mnoho potenciálních svárů.

Spoluvlastnictví může přinést mnoho sporů

K spoluvlastnictví nemovitosti může dojít například při vypořádání manželů po rozvodu, nebo dědictvím. Jelikož v některých případech není možné, aby spoluvlastník mohl využívat přesně stanovený poměr nemovitosti a jelikož je nutné se při péči o nemovitost na celé řadě věcí společně domluvit, hrozí právě zde častý výskyt svárů, které mohou končit až u soudu.

 

 

Jen soud má nakonec pravomoci dotyčným nařídit, jak se o nemovitost musí starat. Nový občanský zákoník chce zamezit co nejvíce sporům a soudům tak odlehčit.

Je možné pověřit správce

Jako novinka v této přichází například možnost pověřit z řad spoluvlastníků konkrétního správce, který pak za vlastníky vystupuje navenek. Například při jednání s úřady tak není nutné předkládat zmocnění od ostatních spoluvlastníků, což jednání může značně zrychlit.

 

V současné době platí, že o péči o spoluvlastněnou nemovitost je třeba, aby se domluvil nadpoloviční počet všech majitelů. Tento počet však do budoucna bude stačit pouze na běžnou správu, pro důležitá rozhodnutí je třeba dvoutřetinová podpora.

 

 

Přídatné spoluvlastnictví jako naprostá novinka

Nový občanský zákoník zavádí také nový pojem – tzv. přídatné spoluvlastnictví. Typickým příkladem je například cesta k chatové osadě, kterou mají ve vlastnictví vlastně všichni majitelé okolních pozemků. Vlastnictví této cesty je nerozlučně spjato s vlastnictvím další nemovitosti a slouží pouze k tomu, aby bylo možné svou nemovitost řádně využívat.

 

Využívání vlastní nemovitosti není bez přídatného spoluvlastnictví v těchto případech možné. Podíl na této cestě tedy není možné získat jinak, než bez vlastnictví další nemovitosti. Správu cesty zajišťuje správce a na správě se finančně podílí všichni spoluvlastníci.