Již od začátku roku 2014 by u nás měl platit nový občanský zákoník. Ten přináší celou řadu změn a ovlivní život asi všech občanů naší země. Velký vliv má také na oblast vlastnictví realit. Zcela zásadní změnu přináší v pohledu na nemovitosti a půdu, na které leží. Díky nové normě totiž dojde ke svázání obojího, což v naší republice neplatí již od roku 1950.

 

Právě v roce 1950 začal platit občanský zákoník, který rozlišoval mezi stavbou a pozemkem, na kterém tato stavba stojí.

 

Proto se dnes může stát, že majitel stavby není také majitelem půdy, na které je stavba postavena, což může způsobovat velké problémy a soudní spory. Přitom po celé Evropě je provázanost půdy a stavby na ní stojící, zcela běžná.

 

 

Nový občanský zákoník tak přináší zásadu Superficies solo sedit, tedy Povrch ustupuje půdě. Vše, co je tedy na konkrétním pozemku postaveno, je svázáno s půdou pod stavbami. Tato zásada pochází ještě ze starého římského práva, zformuloval ji římský právník Gaius.

 

Náš právní řád se tak vrací k právu tradičnímu. Naopak to, že mohl být odlišný vlastník půdy a nemovitosti, bylo typické pro socialistický režim.

 

Čekají nás velké změny

Jak budou tedy změny konkrétně vypadat? Nutno předejít obavám, že by majitelé nemovitostí, kteří nevlastní půdu pod nemovitostí mohli o tuto stavbu přijít. Stejně tak nepřijdou o pozemek jeho majitelé. Ještě po 1. lednu 2014 mohou být tito majitelé odlišní, avšak zákon řeší jejich budoucnost pomocí předkupního práva.

 

Pokud vlastník pozemku, nebo stavby, mají zájem o prodej, pak musí nejprve vyzvat druhého majitele. Takto by se postupně mělo vlastnictví domů i půdy sjednotit a hlavně by se mělo předejít situaci, kdy se majitel domu bude obávat nového majitele půdy.

 

 

Nové stavby pouze na vlastní půdě

Pokud se však budou stavět domy nové, musí jít vždy o stavbu na vlastním pozemku, jinak nebude stavba zapsána na katastrálním úřadě. Nový občanský zákoník prakticky všichni odborníci v oblasti realit vítají. Problémy se očekávají zřejmě jen v oblasti hromadných nákupů realit.

 

Pakliže chce někdo nakoupit více realit najednou, mezi kterými se najde třeba jen jedna se stavbou na cizím pozemku, pak může být hromadný nákup ohrožen.