Jste vlastníky nemovitosti, nebo se jím hodláte stát? Je celkem jasné, jak je možné k nemovitosti přijít, víte také, jak je možné v současné době vlastnické právo k nemovitosti ukončit?

 

O vlastnictví nemovitosti můžete přijít nedobrovolně

K nemovitosti můžete přijít tak, že ji koupíte, zdědíte, nebo že ji od někoho dostanete darem. Poněkud jiná je pak situace, když naopak o vlastnické právo k nemovitosti přicházíte. Ne všechny případy totiž mohou probíhat na základě smlouvy a zcela s vaším souhlasem.

 

 

Naopak právě o nemovitost můžete přijít poměrně snadno a bez jakéhokoliv vašeho svolení. Jakákoliv změna vlastnického práva k nemovitosti musí být vždy zapsána na katastrálním úřadě, a to ve stanovené lhůtě.

 

Dobrovolně přijdete o vlastnictví prodejem nebo darem

Projděme si nejprve případy, kdy o vlastnické právo k nemovitosti přicházíte zcela dobrovolně, tedy s vaším souhlasem. V první řadě jde o prodej nemovitosti, a to za sjednaných podmínek s druhou stranou, za stanovenou cenu a ve stanoveném termínu.

 

Prodej nemovitosti vždy probíhá na základě smlouvy, kterou sjednají a podepíší obě strany, a za úplatu. Z prodeje nemovitosti je třeba odvést daň.

 

Dalším dobrovolným přechodem vlastnických práv je darování nemovitosti. I to probíhá na základě smlouvy, daně se platí pouze tehdy, pakliže nebyla nemovitost darována osobám blízkým, které zákon vyjmenovává, např. pakliže věnují nemovitost rodiče dítěti, neplatí se žádná daň.

 

 

Exekuce a derelikce odjímají práva nedobrovolně

Případy, kdy jsou majetková práva k nemovitosti odebrána bez souhlasu majitele, nastávají v zásadě ve dvou verzích. V prvním případě může majitel přijít o svou nemovitost kvůli exekučnímu příkazu. Pakliže dlužník nesplnil svoje závazky a byla na něj uvalena exekuce, může prodej nemovitosti sloužit pro splacení dluhu.

 

Exekutor má právo na nemovitost vydat exekuční příkaz a také vepsat záznam do katastrálního úřadu, takže s nemovitostí nemůže její majitel disponovat. Pakliže dluh v termínu nesplatí, nemovitost může být prodána jinému majiteli, na kterého vlastnická práva přecházejí.

 

Další nedobrovolný případ odebrání vlastnictví nemovitosti přináší nový zákoník práce – jde o princip tzv. derelikce. Na základě tohoto práva bude možné odebrat vlastnictví nemovitosti tomu, kdo se o nemovitost minimálně deset let řádně nestará.