Svatba již dnes rozhodně není podmínkou pro společné soužití. Je tomu právě naopak, sňatků je uzavíráno stále méně a naopak stále více z nás spolu žijí bez oddání. I ti si však chtějí pořídit společnou nemovitost, kterou chtějí případně financovat hypotéčním úvěrem. Víte, zda a jak si může pár, který není oddaný hypotéční úvěr zřídit?

 

Pokud je majitel jeden, druhý může ručit

V první řadě je třeba zmínit to, zda chtějí být jako spoluvlastníci nemovitosti uvedeni oba partneři, nebo pouze jeden. Pakliže chce být majitelem nemovitosti pouze jeden z nich, žádá o hypotéční úvěr on a musí prokázat dostatečnou bonitu, tedy schopnost splácet.

 

 

Druhý partner mu může pomoci tak, že je uveden jako ručitel tohoto závazku. Ručit může pochopitelně pouze tehdy, pakliže může i on doložit patřičnou bonitu, a to buď dostatečnými příjmy, nebo nabídkou zástavy nemovitosti, kterou vlastní.

 

Žádat o hypotéku mohou dva a více

Jiná situace nastává, pokud chtějí být jako vlastníci uvedeni oba partneři. V zásadě je možné, aby o hypotéční úvěr požádalo dohromady hned několik žadatelů, je lhostejné, zda jde o manžele. Banky omezují pouze počet těchto žadatelů, většinou na čtyři až šest žadatelů.

 

Pro manžele však v některých případech nabízejí výhodnější podmínky. O společnou hypotéku mohou žádat jak manželé, tak registrovaní partneři, partneři bez registrace, sourozenci, přátelé, zkrátka prakticky kdokoliv.

 

 

Každý partner vlastní ideální polovinu

Pokud žádají dva nesezdaní partneři o hypotéční úvěr, pak je prověřována jejich společná bonita. Banka si vyžádá potvrzení o příjmech a výdajích od obou. Oba příjmy sečte, odečte od nich veškeré splácené povinnosti, výši minimálních životních nákladů a porovná zbytek, který by měl vystačit na předpokládanou splátku úvěru.

 

Pakliže je hypotéční úvěr vyřízen úspěšně a dojde k nákupu vyhlédnuté nemovitosti, pak jsou v katastru uvedeni jako majitelé oba partneři. Každý z nich vlastní tzv. ideální polovinu nemovitosti, včetně společného podílu na nebytových prostorách např. v bytovém domě.