Každé české město trápí nemovitosti, které nejsou v dobrém stavu, jsou opuštěné, bydlí v nich leda bezdomovci a jejich majitelé se o ně nestarají. Díky novému občanskému zákoníku by mělo být možné takovému majiteli tuto nemovitost odebrat, díky principu tzv. derelikce, tedy opuštění věci, které zavádí nový občanský zákoník. Ten by měl být v platnosti od začátku nového roku.

 

 

Nový zákoník přináší princip derelikce i u nemovitostí

Nový občanský zákoník přináší pro majitele nemovitostí celou řadu nových okolností, kterým se musí přizpůsobit. Jednou ze zcela zásadních změn je tzv. zavádění derelikce, tedy opuštění věci i pro nakládání s nemovitostmi.

 

 

Tento princip se dříve uplatňoval hlavně ve vztahu k věcem opravdu malé hodnoty. Princip derelikce znamená situaci, kdy vlastník opouští nemovitost s úmyslem ji už dále nevlastnit. V okamžiku, kdy bude určitá nemovitost označena jako za opuštěnou, přejde vlastnictví nemovitosti na obci. Pro obce je tedy výhodné všímat si nemovitostí, které zde stojí a o které se nikdo nestará.

 

Majitel nemovitosti má desetiletou lhůtu na opuštění nemovitosti

Podle nového zákoníku se zavádí tzv. zásada okupační volnosti. Podle ní může vlastník nevykonávat práva k nemovitosti, aby se po deseti letech mělo za to, že nemovitost opustil a již není jeho. Jako problematický se ale ukazuje moment, kdy přesně byla nemovitost opuštěna, tedy datum, od kterého je třeba počítat desetiletou lhůtu.

 

 

Podle nového zákoníku je na majiteli nemovitosti, aby dokazoval, že svou nemovitost neopustil, je ale otázkou, jak je možné právě neopuštění nemovitosti dokazovat. Složitá je také otázka dědictví nemovitosti, která byla dlouhodobě neužívaná.

 

Je zřejmé, že právě dědicové se budou snažit desetiletou lhůtu nepromeškat a o své dědictví se přihlásit včas. I na nich by tedy bylo dokazování, od kdy je nemovitost neobydlená. Je jasné, že naše soudy čeká celá řada sporů a je velkou otázkou, jak si s nimi soudci poradí a jak se budou k jednotlivým sporům stavět.