Pakliže si chcete na pořízení nového bydlení vzít hypotéční úvěr, velmi často se setkáte s tím, že jste povinni nechat bankovní ústav na vaši nemovitost uvalit tzv. zástavní právo. Víte přesně, co toto právo obnáší?

 

Zástavním právem banka eliminuje riziko

Pakliže si půjčíte od banky peníze na pořízení nemovitosti, banka jde do velkého rizika, že jí tyto peníze nesplatíte. Proto se snaží riziko eliminovat tím, že vám uloží povinnost nechat zřídit k této nemovitosti tzv. zástavní právo.

 

Toto právo vám odebírá možnost s vaší nemovitostí zcela volně disponovat, tedy hlavně ji moci prodat, nebo třeba věnovat. V případě, že byste nesplnili podmínku vůči bankovnímu ústavu, tj. nesplatili veškerý úvěr, vaše nemovitost propadá bankovnímu ústavu, který ji může prodat, tj. získat zpět půjčené prostředky.

 

Je však důležité podotknout, že prodej nemovitosti je zcela krajním řešením. Každá banka dává přednost tomu, aby se prvotně s klientem domluvila.

 

 

Zástavní právo se zapíše na katastru

Důležitým faktem zůstává to, že banka nemůže během období, kdy máte plnit své závazky, tedy splácet úvěr, s vaší nemovitostí jakkoliv disponovat. Vlastnické právo, tedy možnost užívat nemovitost, zůstává zcela a pouze vám samotným.

 

Každý vlastník zastavené nemovitosti je také povinný se o ni starat tak, aby neutrpěla její hodnota. Jako zástavu lze využít nejenom nemovitost, která je předmětem hypotéčního úvěru, ale také nemovitost, kterou vlastní třeba někdo jiný z rodiny, či jinou vlastní nemovitost, nebo rozestavěnou nemovitost.

 

Zástavní právo je vždy zapsáno v katastru nemovitostí. Návrh na podání zástavního práva sepíší obě strany. Pro zápis do katastru je třeba aktuální výpis z katastru, snímky z katastrálních map, znalecký posudek a pojistná smlouva na nemovitost.

 

Po skončení splácení úvěru je třeba zažádat katastrální úřad o výmaz tohoto zástavního práva. Poté se stává vlastník nemovitosti zcela nezávislý a s nemovitostí může disponovat zcela dle svého uvážení.