Vlastnická práva k nemovitosti mohou být omezena různým způsobem. Jedním z těchto omezení může být tzv. věcné břemeno. Víte, přesně co taková nemovitost s věcným břemenem obnáší?

 

Věcné břemeno omezuje práva majitele

Věcné břemeno spočívá v tom, že omezuje vlastníka nemovitosti, který musí něco strpět, nebo se něčeho zdržet. Jedním z nejtypičtějších věcných břemen je spolubydlení např. prarodičů s vnuky. Na ty přejde nemovitost, avšak bydlení na dožití prarodičů je zajištěno věcným břemenem.

 

Na jeho základě nemohou vnuci své prarodiče nutit nemovitost opustit a např. nemovitost mohou prodat pouze se zajištěním věcného břemena do budoucna. Tzv. věcné břemeno může vzniknout buď smlouvou, případně zákonem, nebo rozhodnutím soudu.

 

 

Rozlišujeme, zda může věcné břemeno zaniknout, např. smrtí, nebo zda může přecházet na právní zástupce. Dále může věcné břemeno zaniknout ze zákona, smlouvou, splněním určitých podmínek apod. Rozlišujeme také věcné břemeno za úplatu a bezúplatné.

 

Věcným břemenem se velmi často řeší situace, které nelze řešit pomocí prodeje, nebo pronájmu. Obsahem věcného břemene může být výše zmíněné doživotní užívání nemovitosti, ale třeba také právo průjezdu a průchodu, právo oprav, právo půdní vestavby, právo čerpat vodu ze studny. Pokud má nemovitost více majitelů, je třeba, aby s věcným břemenem souhlasila jejich většina.

 

 

Nemovitost s věcným břemenem snižuje svou hodnotu

Věcné břemeno je zapsáno v katastru, proto je díky výpisu vždy možné zjistit, zda je nemovitost některým věcným břemenem zatížena. V katastru se uvádějí jak věcná břemena uzavřená ve prospěch majitele nemovitosti, tak ta, která jeho vlastnická práva omezují.

 

Při koupi nemovitosti je třeba vždy zjistit, zda se některé věcné břemeno k nemovitosti neváže. Nemovitost s věcným břemenem vždy ztrácí na hodnotě, zejména to, že někdo k ní má doživotní užívací právo, může snížit kvalitu bydlení.

 

Důležitými okolnostmi je také doba trvání věcného břemena a to, zda lze věcné břemeno zrušit, tedy možnost se dohodnout s druhou stranou na jeho zrušení, např. daném změnou podmínek.