Jako mnoho jiných oblastí života, i převod a tedy prodej nemovitosti je zatížen daní, kterou odvádíme státu.

 

Daň z převodu nemovitosti byla jedna z mála daní, jejíž výše se skutečně snížila, zatímco ještě v devadesátých letech činila 5 procent, později již jen tři procenta. A ačkoliv pravicová vláda slibovala, že ji bude snižovat i nadále, až tuto poněkud nemorální daň odstraní zcela, opak se stal pravdou. Daň z převodu se totiž od 1. 1. 2013 zvyšuje na 4 procenta.

 

 

Daně z převodu nemovitosti se nezbavíme

Daň z převodu nemovitosti tak rozhodně v nejbližší době nezmizí, ale musíme s ní počítat i nadále. Jedná se o daň přímou, která zatěžuje toho, kdo nemovitost prodává – platí ji tedy ten, kdo cenu za nemovitost inkasuje. Ale i zde by mělo dojít ke změnám a v roce 2014 by ji měl platit kupující. Zatím však tato povinnost čeká na prodávající, daň z převodu nemovitosti se vyměřuje i v případě, že dochází ke směnám nemovitostí – v takovém případě je platí nerozdílně oba aktéři výměny nemovitostí.

 

Daňový základ z ceny nemovitosti

Daň z nemovitosti se vypočítává z ceny nemovitosti. Bylo by však chybou si myslet, že se vypočítává vždy z ceny, která byla dohodnuta při prodeji. Aby se předešlo tomu, že může být daň krácena a naoko sjednána cena nižší a tím pádem byl také nižší daňový základ, je třeba vypracovat také ohodnocení nemovitosti znalcem.

 

Ten vypracuje znalecký odhad a v případě, že by tento odhad byl vyšší, než cena, na které se kupující s prodávajícím dohodl, za daňový základ bude považována cena znalecká. Základ daně se zaokrouhluje na celé stokoruny, vypočtená daň pak na celé koruny směrem nahoru.

 

Jak daň zaplatit?

Pro zaplacení daně je třeba podat daňové přiznání, a to na místně příslušný finanční úřad. Tam seženete patřičný formulář, který si můžete stáhnout i z internetu. Lhůta pro podání přiznání činí zhruba tři měsíce – přesně tuto dobu zákon definuje jako „nejpozději do konce třetího měsíce, který následuje po měsíci, kdy k převodu došlo.“

 

Během této lhůty je třeba daň i zaplatit. Společně s daňovým přiznáním je pak třeba podat také ověřenou kopii kupní smlouvy.