Pořídit si vlastní bydlení je klíčové i z hlediska zajištění na stáří. Když se člověk o vlastní bydlení zajímá, je většinou mladý a jeho potřeby jsou jiné než později. Jak tedy financovat pořízení většího bydlení?

 

Prvotní byty bývají malé

Pokud je někdo uvědomělý již v brzkém mládí a rozhodne se pořídit si vlastní bydlení, pořizuje si většinou byty malé, jednopokojové. Mladé začínající páry si zase kupují hlavně byty dvojpokojové. V případě, že se ale rodina rozroste, toto bydlení je již nevyhovující a nestačí.

 

Mladí lidé se tak často ocitnou před velkým problémem – zatímco ještě splácejí hypotéku na původní menší byt, rádi by se přestěhovali do většího, starý byt prodali a zakoupili nemovitost novou.

 

 

Jak je vidno, jde o hodně náročnou operaci, která může trvat různě dlouho. Navíc právě čas je zde negativním faktorem – pokud budete prodávat nemovitost pod tlakem, můžete přistoupit na (pro vás) nevýhodnou cenu. Čas v tomto případě znamená peníze. Můžete však využít speciální produkt České spořitelny – Překlenovací financování.

 

Překlenovací financování pomůže prodat byt za nejlepších podmínek

Překlenovací financování je možné využít tehdy, pokud nemáte svoje peníze na pořízení nemovitosti, ale předpokládáte, že je získáte prodejem starého bytu, a to i takového, na kterém ještě vázne zbytek hypotéky.

 

Pakliže na tento produkt dosáhnete, můžete se nejprve poohlédnout po nové nemovitosti, která by vám vyhovovala. Jestliže bude tato nemovitost bankou schválena (tj. bude schváleno ocenění této nemovitosti), pak banka poskytne finance na zaplacení této nemovitosti, a to v plném objemu její ceny. Na vás pak bude, abyste se snažili co nejlépe prodat nemovitost starou.

 

Na prodej budete mít dva roky, takže si budete moci počkat na tu nejvýhodnější nabídku. V případě nedoplacené hypotéky máte také šanci tuto hypotéku předčasně splatit, a to aniž byste byli za toto předčasné splacení nějak penalizováni. Služba je poskytována ke všem typům hypoték.