Chcete požádat finanční ústav o financování vašeho nového bydlení? Pak máte možnost využít buď hypotéky, nebo úvěru ze stavebního spoření. Jaká je specifikace druhého jmenovaného produktu?

 

Stavební spoření – oblíbený produkt

Stavební spoření je velmi oblíbený a široce rozšířený finanční produkt. Ten můžete používat pro zhodnocení vašich peněz, které si po skončení domluveného období prostě vyberete s prémií a použijete je dále, nebo pro to, abyste získali z tohoto spoření ještě další úvěr.

 

Jde o produkt výhodný, takže vedle hypotéky jde o nejčastější způsob pořízení nového bydlení.

 

Řádný úvěr a úvěr překlenovací

Je třeba dále rozlišovat mezi úvěrem ze stavebního spoření a úvěrem překlenovacím. Každý produkt má svá specifika. Úvěr ze stavebního spoření smíte čerpat až po určité době spoření – minimálně musí jít o dobu dvou let a také v okamžiku, kdy naspoříte přibližně 40 % tzv. cílové částky.

 

 

Takový úvěr je většinou velmi výhodně úročen – úroková míra se pohybuje kolem 3–6 %. Další výhodu představuje fakt, že klient splácí za stále stejných podmínek – úroková míra se nemění na rozdíl od většiny úvěrů hypotečních.

 

Řádný úvěr splatíte bez sankcí

Velmi často se ovšem stane, že klientovi prostředky, které může ze svého stavebního spoření čerpat, nestačí – cílová částka, na kterou je smlouva uzavřena, je příliš nízká. Případně tyto prostředky potřebuje dříve, než je uvedeno ve smlouvě.

 

V takovém případě je možné využít ještě dalšího nástroje – tzv. meziúvěru, nebo překlenovacího úvěru. Lze říci, že se tento instrument v mnohém podobá hypotéce, zejména svou úrokovou mírou, avšak i tak pro něj svědčí mnohá pozitiva. Předně poplatek, který za vyřízení platíte, je nižší než v případě hypotéky.

 

 

Dále nemusíte uzavírat celou řadu služeb, které by po vás vyžadovala banka hypoteční. Pakliže vám budou stačit částky do určité výše, nebudete potřebovat ani ručitele, ani nebudete muset ručit nemovitostí.

 

Běžný úvěr ze stavebního spoření lze předčasně splatit bez jakýchkoliv sankcí, pro předčasné splacení meziúvěru platí podobná pravidla jako pro hypotéky.