Pokud chcete pronajímat svůj byt, jistě se chcete dopracovat k výdělku a nechcete, abyste na nájemníka dopláceli. Každý nájemník by si měl platit svou přesnou spotřebu, v opačném případě je často motivován k plýtvání. Nájemník by tedy měl platit i za svou spotřebu tepla.

 

Na teplo má každý různé požadavky

To, zda nám je teplo, či zima, bývá mnohdy subjektivní pocit. Každý z nás máme jiné potřeby, avšak za tyto potřeby bychom měli také sami platit. Pokud je topení ve vašem bytě na elektřinu nebo na plyn a pokud byly na nájemníka tyto energie převedeny, nemusíte nic řešit.

 

Pokud však odebíráte teplo a teplou vodu od teplárny, pak na vašeho nájemníka legální cestou převést tyto energie nemůžete. V mnoha případech platí poplatky za teplo společenství majitelů bytových jednotek, které je bude vymáhat vždy po vás a na vašeho nájemníka se obracet nebude. Jak tedy zainteresovat nájemníka, aby se na placení za teplo podílel?

 

Vyúčtování

 

Zálohy platíte buď společenství, nebo teplárnám

Pakliže vlastníte byt a odebíráte jako celý dům teplo od tepláren, pak jste povinni platit zálohy za teplo paušálně. Teplo se vyúčtovává jednou za rok a na výpočet záloh má vliv několik okolností.

 

Je to jednak vaše spotřeba za minulé období, dále pak poloha vašeho bytu, tedy to, zda leží například v přízemí, nebo uprostřed domu, kde jste vytápěni okolními bytovými jednotkami a za teplo tolik neutratíte. Ve vašem bytě by měly být také umístěny měřáky, které přesně odečtou vaši spotřebu.

 

Placení za teplo zahrňte do smlouvy

Radíme vám, abyste s celou problematikou vytápění seznámili již zájemce o pronájem, aby případně nebyli nějak nepříjemně překvapeni. Placení za teplo je pak třeba přesně specifikovat ve smlouvě.

 

Účty

 

Tam uveďte výši každoměsíční zálohy na teplo, která je obsažená v placeném nájmu a kterou vy sami hradíte. Dále je třeba uvést, že veškerá spotřeba, která bude nad tento rámec, je nájemníkem hrazena.

 

Také uvádějte, že vyúčtování je třeba zaplatit i tehdy, pakliže k němu dojde i po skončení nájmu. Dále nezapomeňte do předávacího protokolu zahrnout stav měřáků. Pokud nájemce odejde z nájmu, domluvte se s ním, že ho budete s vyúčtováním za teplo ještě kontaktovat a uveďte, kdy toto vyúčtování probíhá.