I když se nacházíme již několik desetiletí po revoluci, bytový fond se stále nenachází ve zcela vyřešených majetkových poměrech. Zejména obce stále ještě privatizují mnoho nemovitostí, což bývá velmi často považováno za velmi výhodný způsob pořízení nemovitosti.

 

Privatizované byty se nabízejí za skvělé ceny

Privatizované byty se prodávají za velmi příznivé ceny. V současné době již nejde o ceny velmi nízké a vlastně absurdní, ale oproti běžně prodávaným nemovitostem jsou stále mnohem levnější. O ceně za metr čtvereční prodávaného bytu rozhoduje zastupitelstvo, stejně jako o tom, které byty půjdou do privatizace, z logiky věci je zde tak dán velký prostor pro korupci.

 

 

Vzhledem k tomu, že volební období je čtyři roky, může se stát, že se rozhodnutí změní a nejrůznějším slibům se tak rozhodně nevyplatí věřit. To, zda půjdou byty do privatizace, musí zastupitelstvo stvrdit hlasováním. Dalším krokem je obeslání současných nájemníků, zda mají o byt zájem. V případě, že ano, se musí nájemníci do 90 dnů rozhodnout a projevit svůj zájem.

 

Tomu však předchází živá diskuse mezi samotnými nájemníky, kteří musí jít do privatizace společně – je jich třeba minimálně 60%. Nájemníci musí v některých případech vytvořit nejprve družstvo, teprve po úspěšné privatizaci se mohou rozhodnout, zda budou byty převádět do osobního vlastnictví.

 

Nájemníci, kteří se pro privatizaci nerozhodnou, zůstávají dále nájemníky, ale družstva, kterému platí dohodnutý nájem.

 

 

Financování nákupu privatizované nemovitosti může být problém

Velký problém může představovat financování koupě bytu. V nájemních bytech mohou jednak žít lidé, kteří nedisponují velkou finanční částkou a navíc je velmi těžké tento prodej financovat hypotékou. Při prodeji chce totiž město většinou peníze od celého subjektu dopředu, teprve poté začne převádět byty na nové majitele.

 

Banky však peníze převádějí pouze v okamžiku převodu na katastru. V některých případech však tuto situaci řeší přímo město, která má již přednasmlouvané úvěry od bank a nákup nemovitosti se řeší pomocí tzv. předhypotéčních úvěrů.