Pokud si nemovitost kupujete vy sami, jistě nechcete, aby byla exekucí zatížena. Jak si ověřit, zda není nemovitost takto zatížena?

 

S nemovitostmi v exekuci chvíli nakládat lze

Jistě mnozí z vás namítnou, že podobnou okolnost není třeba ověřovat, protože s nemovitostmi v exekuci není možné volně nakládat a není možné je také prodávat. To zní naprosto logicky, avšak neplatí to zcela ve sto procentech případů.

 

Běžně vše probíhá tak, že pakliže soud vydá exekuční případ a na nemovitost je uvalena exekuce, je včas informován také katastrální úřad, který má povinnost vepsat o této skutečnosti poznámku. Ta je vždy viditelná v okamžiku, kdy někdo do katastru nahlíží a kdy si nechá vyhotovit výpis z katastru.

 

 

V některých ojedinělých případech však uběhne od okamžiku, kdy je podán návrh na exekuci, do okamžiku, kdy je informován katastrální úřad a vytvořena poznámka, jistá doba, kdy ještě stihne vlastník s nemovitostí disponovat. Poznávacím znamením je nápadná výhodnost koupě nemovitosti a také spěch, který vyvíjí prodávající na kupujícího.

 

Takový nákup je nejvhodnější ověřit hned v několika různých databázích. Tak se může stát, že je vklad na katastr proveden a nemovitost změní majitele. Bohužel exekutora již nezajímá fakt, že za nemovitost řádně zaplatil nový vlastník – jelikož je již exekuční příkaz zadán, exekuce je dál vyřizována u nemovitosti.

 

 

Nahlédněte do katastru a seznamu exekucí

Jak tedy průkazně ověřit, zda nemovitost není zatížena exekucí? Nejprve se pochopitelně vypravte na katastrální úřad a nechte si vytvořit výpis. V úplném výpisu vlastnictví zjistíte nejenom případnou nařízenou exekuci, ale také například další zástavní práva a břemena.

 

Dále je třeba nahlédnout do Centrální evidence exekucí, kde je možné za poplatek zjistit výši exekuce, jméno exekutora, který exekuci nařídil a spisová značka. V každém případě je jasné, že se nevyplatí nikdy s koupí příliš spěchat. Poznámka na katastru se totiž za jistou dobu vždy objeví.