Jak zabezpečit, abyste neskončili bez peněz a bez nemovitosti?

Prodej nemovitosti je komplikovaná záležitost

Při prodeji nemovitosti se stáváte vlastníky nemovitosti až tehdy, když je nemovitost přepsána na katastrálním úřadě. Přepis však trvá delší dobu a neuskuteční se tehdy, když druhému předáte peníze. Naopak, předání peněz je teprve popudem k tomu, aby se přepis na katastrálním úřadě rozběhl.

Obě strany se tak chtějí jistit, že na konci celé transakce bude nemovitost na straně kupujícího a peníze na straně prodávajícího. Právě proto skládá kupující peníze ještě před přepisem na katastrálním úřadě, avšak většinou ne přímo do rukou prodávajícího. Přepis na katastru totiž může odhalit různé nesrovnalosti, které mu nakonec zabraní a k přepisu ani nemusí dojít.

Proto se peníze skládají do pokud možno neutrální úschovy. Na výběr máte hned několik možností, které se liší mírou rizika, tak náklady s úschovou spojenými. Předem bychom vás však chtěli upozornit, abyste na poplatcích za úschovu peněz nešetřili, tato investice se jistě vyplatí.

Typů úschovy je několik

Není to tak dlouho, co se objevila kauza advokáta, který zpronevěřil peníze svých klientů, které měly sloužit k nákupu nemovitostí. I advokáte je člověk a mnohaleté zkušenosti nemusí znamenat, že právě nyní nepodlehne svodu. Advokátní úschova je poměrně levná, ale riziková.

Advokáti jsou ze zákona pojištěni, ale pouze v souhrnné výši 3 miliónů korun. Notářská úschova je dražší – ceny odpovídají vyhlášce Ministerstva spravedlnosti a jedná se o procentní body. To, že notář je součástí státní instituce však nemusí znamenat, že i on nemůže peníze zpronevěřit. Je však pojištěn do výše 5 miliónů korun na jeden případ.

Nejlevnější je úschova u advokátní kanceláře, která je však nejrizikovější. Realitní kancelář ručí do výše svého majetku, a pakliže se jedná o společnost s ručením omezeným, pak do výše svého vkladu. Tou absolutně nejbezpečnější je úschova u banky, která je pojištěna na nejvyšší částku.

To, že by banka zkrachovala a vaše peníze jste již neviděli, je nejméně pravděpodobné.