Prodat byt s hypotékou dnes již zdaleka není tak neobvyklé jako dříve. Mnozí mají problémy byt splácet, jiní by si rádi pořídili větší bydlení nebo bydlení na jiné adrese ještě před splacením hypotéky. Jak se takového bytu zbavit?

Souhlasit musí všechny tři strany

Nutno na začátku podotknout, že je přece jenom prodej takového bytu složitější, protože se ho účastní hned tři strany – vy, kupující a banka. A tyto tři strany se musí dohodnout na všech podmínkách prodeje. V zásadě lze říci, že v úvahu přicházejí dvě základní cesty, jak byt s hypotékou prodat.

V prvním případě převezme vaši hypotéku kupující, a splácení tedy pokračuje za stejných podmínek jako prve, nebo se ze sumy, kterou kupující zaplatí, vyplatí zbytek hypotéky a kupující získá nemovitost čistou – bez dluhu. Každá z možností má své výhody a nevýhody.

Kupující může převzít vaši hypotéku

Jestliže jste se s kupujícím dohodli na tom, že převezme vaši hypotéku, je třeba ho přesně seznámit s tím, jaký dluh ještě na nemovitosti vázne a jaké jsou přesné podmínky splacení úvěru. Pokud tyto podmínky kupující odsouhlasí, pak je třeba informovat banku o vašem záměru. Bance předejte notářsky ověřený návrh kupní smlouvy.

Banka následně vyzve kupujícího, aby ověřil svoji bonitu, tedy to, zda bude schopný úvěr splácet. Půjde o podobný proces, jako když jste o hypotéky žádali. Může se stát, že kupující nebude bankou shledán jako dostatečně bonitní, a bude třeba například požádat o jištění ještě další ručitele.

Pakliže banka s převedením hypotéky na kupujícího bude souhlasit, pak vyrozumí kupujícího a prodávajícího, a může dojít k samotnému prodeji. Kupující nejprve složí do notářské zástavy kupní cenu nemovitosti, a poté je během několika dnů převeden na kupujícího jak dluh, tak nemovitost na katastru nemovitostí.

Nemovitost můžete prodat očištěnou od dluhu

Pokud kupující disponuje dostatečnou finanční zásobou, můžete splatit dluh na úvěru předčasně a prodat nemovitost očištěnou od dluhu. U této možnosti je však třeba dbát na správnou dobu tohoto splacení. Pokud byste hypotéku splatili jindy, než je konec vašeho fixačního období, banky si většinou účtují nemalý poplatek za dřívější splacení.