Pronajímáte byt nájemníkovi, a ten by si u vás rád zřídil trvalý pobyt? Co můžete učinit, a co můžete z takového kroku očekávat?

 

S nájemní smlouvou má nárok každý

V první řadě je třeba zmínit, že na institut trvalého bydliště má nárok každý, kdo u vás bydlí na základě platné nájemní smlouvy. Pokud se s touto smlouvou dostaví na příslušný městský úřad a prokáže se občanským průkazem, může si na adrese uvedené v nájemní smlouvě nechat zřídit trvalý pobyt, aniž by se musel dotazovat majitele.

 

 

Trvalé bydliště nezakládá právo na bydlení

Institut trvalého pobytu je dnes zahalen celou řadou mýtů. Tím nejdůležitějším je ten, že na základě trvalého pobytu vzniká nějaké právo na bydlení na adrese tohoto pobytu. To se však rozhodně nezakládá na pravdě. Trvalý pobyt totiž představuje hlavně administrativní jištění pro stát – například právě podle tohoto pobytu se určuje soud, dále sem místně přísluší daně apod.

 

Trvalé bydliště tak musí mít naprosto každý. Tím nejčastějším důvodem, proč požadují někteří nájemníci trvalé bydliště na aktuální adrese je pak klasický problém s nedostatkem míst ve školkách, kdy jsou upřednostňovány děti, které mají trvalé bydliště v místě školky.

 

S exekutory musíte počítat

Ačkoliv má trvalé bydliště skutečně hlavně administrativní charakter a o bydlení zde může nájemník v případě nedodržování smlouvy snadno přijít, je nutno zmínit, že je třeba počítat s určitými nepříjemnostmi.

 

Trvalé bydliště představuje totiž stále ještě důležitou informaci pro exekutory, kteří mají právo do bytu na této adrese vniknout a zabavit vše, co uznají za vhodné a co může sloužit pro uhrazení dluhu. Takto se může stát, že exekutor zabaví i to, co patří vám.

 

 

Pokud budete chtít, aby exekutor tuto věc ze soupisu věcí v exekuci vyjmul, musíte dokázat, že jste tuto věc skutečně pořídili, což nemusí být v některých případech právě snadné.

 

Zrušit pobyt můžete sami

Jak jsme již uvedli, nájemník s platnou nájemní smlouvou si může zřídit trvalý pobyt bez vašeho souhlasu, avšak po zániku nájemního vztahu vám nic nebrání tomu, abyste toto trvalé bydliště zrušili. Stačí se pouze dostavit na městský úřad a dokázat, že zaniklo užívací právo k objektu.