Ještě donedávna se nájemníci rozdělovali na dvě skupiny. Jednak šlo o ty, kdo setrvávali v bytech s tzv. tržním nájemným, které si mohl stanovovat majitel zcela volně, a dále pak na šťastlivce, jejichž nájemné bylo nižší, neboť je reguloval stát.

 

Tato situace byla pochopitelně nespravedlivá, proto docházelo pozvolna k deregulaci, která je od začátku roku 2013 dokonána.

 

Nájemné jednostranně zvýšit již nelze

Ti, kdo dříve pobývali v bytech s regulovaným nájemným se nemusejí přitom obávat, že jim pronajímatel může nařídit jakékoliv nájemné, které by se mu zachtělo.

 

 

Nájemné totiž musí být v přiměřené výši a „místně obvyklé“. Pakliže nájemník s nájemným nebude souhlasit, má možnost obrátit se na soud, který posoudí, zda se právě o místně obvyklé nájemné jedná. Jednostranný nárůst nájemného není možný.

 

Důležité je tedy správné posouzení toho, jak se nájmy v určité lokalitě pohybují. A právě zde mají pomoci také mapy nájemného.

 

Mapa nájemného je jen vodítko

Mapa nájemného je pomůcka, kterou připravilo Ministerstvo pro místní rozvoj a která má sloužit k informovanosti o výši nájmů v České republice. Jde opravdu jen o pomůcku, která má informační charakter a která není nijak závazná, ani nic nenařizuje.

 

Ministerstvo soustředilo informace o výši nájmu v obcích, které mají více jak 2000 obyvatel. V obcích, které mají více jak 10 000 obyvatel se bere v úvahu ještě poloha v této obci – tedy zda se jedná o byt na okraji nebo v centru. Mapa nájemného je databáze, která bere do úvahy ještě stav bytu a technologii domu, tedy jestli se jedná o panel, cihlu apod.

 

 

Jak se k databázi dostat?

Veškeré informace o nájemném jsou k dispozici pro kohokoliv. Databáze je dostupná prostřednictvím internetu, a to hned na několika adresách – jak na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj, tak na stránkách Státního fondu pro rozvoj bydlení.