Vybrali jste si vhodného nájemníka, sepsali jste nájemní smlouvu, a nyní již zbývá jen předat klíče a nájemník se může nastěhovat? Zadržte, a rozhodně nezapomeňte ještě sepsat předávací protokol!

 

Předávací protokol – ochrana obou stran

Předávací protokol slouží jako ochrana jak pro vás, tak pro vašeho nájemníka. Byt, který nájemníkovi předáváte, se nachází v určitém stavu, a za jakoukoliv odchylku od tohoto stavu ručí právě váš nájemník.

 

Pokud tedy sepíšete protokol, ve kterém bude tento stav do podrobností popsán, a pokud obě strany tento dokument odsouhlasí, snížíte počet případných rizik na naprosté minimum.

 

Protokol vyhotovte před předáním bytu

Předávací protokol byste měli sepsat ještě před samotným předáním bytu, tedy ještě před tím, než zde nájemník začne bydlet. Sepište si vše, co budete chtít v protokolu zmínit nanečisto, a později vše uveďte v protokolu.

 

Předávací protokol musí v první řadě obsahovat přesné identifikační údaje bytu – musí zde být uvedena jeho adresa, dále číslo bytu, soupis jeho místností a výměra celého bytu.

 

 

Dále by zde měly být uvedeny také identifikační údaje předávajícího – tedy majitele a údaje nájemce. Jeden oddíl předávacího protokolu by se měl věnovat klíčům od nemovitosti. Sepište zde, kolik klíčů dohromady od bytu existuje a kdo vlastní jejich kopie. Dále by měl předávací protokol obsahovat informace o složení klíčů, tedy kolik klíčů je od schránky, vstupních dveří apod.

 

Popište vybavení a jeho stav

Další část předávacího protokolu je věnována vybavení jednotlivých místností. Do protokolu se uvede také stav tohoto vybavení, případně jeho poškození, aby se v budoucnu zamezilo hádkám o to, kdo které vybavení jak poškodil. Poslední část předávacího protokolu pak ponese údaje o stavu měřičů v bytě. Sem můžete vepsat stav elektroměru, plynoměru, měřáků teplé a studené vody a tepla v nemovitosti.

 

Stavy elektroměru a plynoměru pak budou uvedeny ještě v originálních protokolech a převodech energií. Stav vody a tepla může sloužit k rozúčtování těchto energií, které není možné převádět na nájemníka.