Pokud pronajímáte byt, nemůžete bohužel čekat, že se všichni nájemníci budou chovat k vašemu bytu a k jeho zařízení tak, jako by šlo o jejich byt. Pravidelné kontroly vašeho bytu však mohou mnoha škodám zabránit. Jak je sjednat a provádět?

Kontrolu sjednejte ve smlouvě

Kontrola bytu by měla být sjednána již v nájemní smlouvě, kde by mělo být specifikováno, jak často a za jakých podmínek se bude kontrola provádět. To, jak často byste měli kontrolu provádět, závisí na vašem uvážení, obvykle se však provádí jednou za tři měsíce.

Na kontrolu ale máte nárok prakticky kdykoliv, kdy si to budete žádat. Tedy například tehdy, pokud budete mít oprávněné podezření, že ve vašem bytě dochází k nějakému poškození svěřeného majetku.

Přepadovky nejsou právě seriózní

Ve smlouvě by také mělo být uvedeno, kdo bude tuto kontrolu provádět. Nejčastěji jde o pronajímatele samotného, pokud chce určit zástupce, měl by to včas sdělit. Kontroly bytu by se měly provádět vždy v domluveném termínu, tedy tak, aby o nich nájemník včas věděl.

Nenadálé kontroly, tzv. „přepadovky“ nejsou právě příkladem vhodných vztahů. U této kontroly by měl být nájemník bytu vždy přítomný. Vstup do bytu tehdy, kdy není nájemník doma, je možný jen pokud vznikne podezření, že zde dochází například ke kalamitě apod. Kontrolu si tedy sjednejte včas a provádějte ji v klidné atmosféře.

Zkontrolujte energie a spotřebiče

Co byste měli kontrolovat? V první řadě zkontrolujte odběr tepla a teplé a studené vody, jestli nějak nevybočuje z normálu. Podívejte se na kohoutky, zda nekapou a lze je dobře utahovat. Zkontrolujte čistotu bytu. Běžný nepořádek je pochopitelně věcí nájemníka, ale špína, která nebyla dlouho čištěna už ne.

Zjistěte stav a funkčnost spotřebičů, které jste nájemníkům svěřili. Zeptejte se jich, jak se jim u vás bydlí, zda s něčím nemají problém, který byste mohli společně vyřešit a jaké jsou jejich vztahy se sousedy.

Problémy řešte hned

Pokud zjistíte jakýkoliv problém, řešte ho okamžitě. Opravy do tisíce korun si většinou hradí nájemníci sami, pokud není uvedeno ve smlouvě jinak, opravy za vyšší částky musíte domluvit podle míry zavinění vašeho nájemníka.