Velmi často se zdá, že majitelé nemovitostí stanovují nájemné jaksi zkusmo, aniž by si tento tak důležitý krok skutečně dobře promysleli. Přitom stanovení správné výše nájemného je naprosto klíčové a lze jej provést na základě jednoduchých čísel.

Správná výše nájemného je klíčová

Stanovit nájemné v optimální výši znamená velmi důležitý krok. Při příliš nízkém nájemném budete prodělávat a na pronájem vlastně doplácet, příliš vysoké nájemné zase může způsobit, že bude byt zbytečně dlouhou dobu prázdný a i tehdy budete přicházet o peníze.

Jak tedy nejlépe stanovit výši nájemného? Použít můžeme hned tři metody, které můžeme ještě navíc mezi sebou kombinovat.

Porovnávací metoda je nejpoužívanější

Metoda porovnáváním představuje ten základní způsob, jak stanovit výši nájemného. Jde o to, že nájem by měl respektovat místní zvyklosti a neměl by se tedy příliš lišit od toho, co je běžné v dané lokalitě. Působí pochopitelně také vliv toho, zda je v této lokalitě převis poptávky nad nabídkou, tedy jak žádaná právě tato lokalita je.

Další výrazný faktor představuje souhrn služeb, které jsou v nájemném zahrnuty, nebo třeba fakt, zda byl nájemník nucen hradit větší část nájemného dopředu – to pochopitelně znamená, že by se nájemné mělo snížit.

Jak místně obvyklé nájemné zjistit? Možností je hned několik. Jednak je možné si místně obvyklé nájemné vyžádat od Českého statistického úřadu, dále má k dispozici podobná data Ministerstvo pro místní rozvoj. Jednou z dalších možností je také podívání se na stránky www.cenovamapa.cz, kde jsou k dispozici ceny nájmů shromážděné od realitních kanceláří.

Nákladová metoda napoví nejnižší mez nájemného

Další metodou, jak stanovit nájem, je metoda nákladová. Ta bere do úvahy životnost objektu, jeho pořizovací cenu a také náklady, které bude nutné vynaložit na případnou rekonstrukci. Jako doba, po kterou není třeba provádět větší rekonstrukce se považuje hranice 30 let.

Proto je třeba rozpočítat veškeré náklady do zhruba tohoto období, aby se tak dospělo k minimální hranici nájemného.

Výnosová metoda považuje nemovitost za zdroj výnosu

Jako další pomocnou metodu můžete využít metodu výnosovou. Tato metoda pohlíží na nemovitost jako na zdroj výnosu, který by neměl být nižší než jiné možnosti, kam lze peníze, za které jsme nemovitost pořídili, uložit.