Chystáte se, že poskytnete váš byt prvně k pronájmu, nebo naopak si nemovitost sami najmete? Pak bude součástí převzetí bytu také převzetí klíčů od nemovitosti. Jistě vás zajímá, kdo všechno by měl těmito klíči, a tím pádem také přístupem k bytu, disponovat.

 

I nájemník chce svoje soukromí

Pokud se stěhujete do bytu, kde již někdo bydlel, jistě vám není příjemné povědomí, že by sem měl mít ještě kdokoliv jiný přístup, jako například předchozí nájemníci nebo vlastníci. A ačkoliv majitel by sám byl proti sobě, pokud by nájemníkovi narušoval jeho soukromí, nebo dokonce disponoval s jeho věcmi, i nájemník chce cítit jistou ochranu.

 

Řešením by rozhodně nemělo být, aby nájemník vyměnil v bytě zámky sám. V naprosté většině případů je i ve smlouvě uvedeno, že nájemník nesmí v nemovitosti provádět stavební a jiné zásadnější změny, přičemž i výměna zámků mezi ně patří.

 

 

Pakliže chce nájemník zámek vyměnit, vždy o tom musí informovat majitele, jinak se výměna počítá jako hrubé porušení smlouvy. Výměna zámku musí být tedy konzultována s majitelem (ne pouze oznámena), a velmi často si majitel vymíní kopii klíče k zámku.

 

Na klíč má nárok i majitel

Majitel má na klíč od svého bytu pochopitelně nárok, a to hned z několika důvodů. Zejména pro případ nejrůznějších havárií je kopie klíče nezbytná. U mnoha nájemníků se přitom osvědčila tzv. obálková metoda. Náhradní klíč od bytu je uchováván v zapečetěné obálce a používán je právě v případech havárií, nebo při jiném nutném přístupu do bytu. Klíč je třeba i v okamžiku, kdy je nájemník shledán jako neseriózní, přestal byt obývat apod.

 

V každém případě by mělo být ve smlouvě uvedeno, kdo který klíč od bytu a společných prostor vlastní a za jakých podmínek je smí použít. Ve smlouvě také může být ustanovena pravidelná prohlídka bytu majitelem, ta by však měla probíhat vždy za přítomnosti nájemníka.

 

Klíče od společných prostor má majitel vždy k dispozici

Samostatnou kapitolou jsou klíče od společných prostor, tedy chodby, vrat apod. Na ty má majitel pochopitelně nárok vždy. V některých případech se místo klíčů používají čipy a vstupní karty, za které se platí určitá záloha.

 

I tento poplatek musí být uvedený ve smlouvě a nájemník je povinen po ukončení nájmu tyto přístupové prostředky vrátit.