Hledáte nové bydlení, ale nemáte zájem o soukromé vlastnictví? Pokud si hodláte nový byt či dům pronajímat, pak vás mohou plést pojmy podnájem, nájem a pronájem. Pojďme si ujasnit jejich význam, abyste nebyli třeba nemile překvapeni.

 

Pronájem nemá právní validitu

Při sjednávání bydlení se často můžete setkat s několika různými pojmy, které mohou činit v určitém případě poměrně dost zásadní rozdíl. Začněme významem pojmu pronájem. Lze říci, že tento pojem nemá z právního hlediska význam a že vlastně slučuje pojmy následující, totiž nájem a podnájem.

 

 

Pokud tedy najdete ve smlouvě uveden tento pojem, trvejte na jeho odstranění a požadujte, aby bylo jasně řečeno, zda se jedná o nájem nebo podnájem bytu, či domu. Toto rozlišení pojmů totiž přináší zásadní význam, jak si dále vysvětlíme.

 

Podnájem a nájem bytu

Jak již je ze stavby slova jasně cítit, pojem podnájem vychází z nájmu a lze tedy říci, že je mu v jistém slova smyslu podřízen. Klíčový je přitom vždy konkrétní vztah nájemce bytu k tomu, od koho má byt pronajatý.

 

Byt totiž může pronajímat buďto přímý vlastník bytu, anebo další článek celého vztahu. Typickým příkladem je situace, kdy se o jeden byt dělí více osob, přičemž další pokoje jim pronajímá jiný nájemce, nebo situace, kdy byt pronajímá příbuzný majitele.

 

Vztah, který zajišťuje majitel bytu, je více chráněn

A právě v tom může být kámen úrazu. Hlavní nájemní vztah totiž vzniká vždy mezi vlastníkem bytu a nájemcem, od tohoto vztahu se pak upravuje vztah mezi nájemcem a podnájemcem. Největší nebezpečí tak může vzniknout v okamžiku, kdy by mohla zaniknout nájemní smlouva.

 

Nájemce je přitom ochraňován nájemní smlouvou, která při splnění podmínek z jeho strany nedovoluje jednostranně smlouvu vypovědět dříve než ve smluveném období. Oproti tomu podnájem bytu lze vypovědět i bez udání důvodu.

 

Družstva si sjednávají pravidla sama

Samostatnou kapitolou jsou pronájmy družstevních bytů. Byty vlastní družstva a podmínky tohoto podnájmu jsou tedy většinou určeny přímo družstvem.