Daň z nemovitých věcí (dříve daň z nemovitosti) je jednou z majetkových daní, prostřednictvím které se každoročně zdaňuje vlastnictví nemovitých věcí. Patří mezi ně například byty, rodinné domy, rekreační zařízení, stavební parcely a podobně.

Kdo přiznání podává?

Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí má povinnost podat každý, kdo v roce 2023 koupil, dostal darem nebo zdědil nemovitost.
Daňové přiznání nemusíte podávat v případě, pokud u vás nedochází ke změnám u již dříve podaného přiznání. V tomto případě vám bude daň vyměřena ve výši poslední známé daně, případně bude její výše upravená na základě zákonem vymezených změn.

Do kdy se musí daňové přiznání podat?

Přiznání k dani z nemovitých věcí podává poplatník do 31. ledna roku, který následuje po roce, v němž došlo ke změně okolností rozhodných pro stanovení daně. Podat byste ho tedy letos měli do 31. ledna 2024.

Kam přiznání podat?

Daňové přiznání odevzdáváte na finančním úřadu, v jehož obvodu územní působnosti nemovitost máte. Podat ho můžete osobně na příslušném územním pracovišti, poštou nebo elektronicky (v případě, že máte datovou schránku).

Platba daně z nemovitosti

Daň z nemovitostí se platí finančnímu úřadu, a to buďto elektronicky na účet příslušnému úřadu či složenkou. Učinit tak musíte nejpozději do 31. května 2024.

Zdroje:

https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-nemovitych-veci
https://portal.gov.cz/informace/podani-danoveho-priznani-k-dani-z-nemovitych-veci-INF-275