Podařilo se vám získat stavební povolení, pustili jste se do stavby a ta se úspěšně dostala ke svému konci? Pokud se již těšíte, jak si budete postavenou nemovitost užívat a jak se zde zabydlíte, pak zadržte. Stát vám totiž ukládá povinnost postavenou nemovitost zkolaudovat a teprve poté užívat k bydlení. Víte, co tento proces představuje?

 

Nemovitost bez kolaudace nesmíte užívat

Kolaudace slouží k ověření toho, zda jste skutečně dodržovali postupy, které byly schváleny stavebním povolením. V tom je jasně uvedeno, jak má stavba vypadat, při kolaudaci se pak zkontroluje, zda jste se od záměru neodchýlili.

 

O vydání kolaudačního rozhodnutí je třeba včas požádat na stavebním úřadě, bydlení bez kolaudace se považuje za prohřešek proti stavebnímu zákonu a můžete za něj být i sankciováni. O kolaudaci je třeba zažádat, až bude celá stavba skutečně dokončena.

 

 

Postavena musí být střecha s bleskosvodem, schodiště, podlahy, stěny ve finální fázi úpravy, komíny, okna, dveře, hotové musí být i přípojky sítí a koupelna vybavena (umyvadlem, vanou atd.). V domě by měly chybět už jen maličkosti, které nebudou mít na funkčnost velký vliv. Pakliže je postaven bytový dům, je kolaudován najednou.

 

O kolaudaci žádejte na stavebním úřadě

Stavebník, který požádá stavební úřad o kolaudaci, musí k žádosti připojit hned několik dokumentů. Stavební úřad vyžaduje projektovou dokumentaci stavby, dále dokument o schválení a ozkoušení všech přípojek (plyn, elektřina), kopii stavebního deníku a geodetické zaměření stavby.

 

 

Stavební úřad zahájí řízení, s jehož započetím seznámí všechny účastníky. Je nařízeno jednání, před kterým se pověřená osoba úřadu vypraví na návštěvu nemovitosti. Zkoumá, zda proběhla stavba podle vydaného územního rozhodnutí a stavebního povolení.

 

Účastníci kolaudačního řízení (stavitel, majitel nemovitosti a obec) mohou vznést připomínky a žádat odstranění určitých překážek. Pokud úřad nezjistí závažnější překážky, vydá kolaudační rozhodnutí, na základě kterého může majitel nemovitost zaevidovat na obecním úřadě a získat zde číslo popisné.