Česká spořitelna podepsala nájemní smlouvu na 12 500 m2

HOCHTIEF Development Czech Republic zaznamenává na Praze 4 další úspěch: Zaměstnanci České spořitelny se nastěhují do šesti pater Trianonu na více než dvě třetiny jeho plochy. Téměř 2 300 m2 ze zmíněných 12 500 zabere pobočka banky pro klienty v přízemí a prvním patře objektu.

Smlouvu o nájmu podepsala Česká spořitelna na dobu 5 let. Nájemní vztah na kanceláře začne platit v březnu a na pobočku v dubnu příštího roku.

"Trianon je pro nás přirozenou volbou i proto, že vztah České spořitelny k této lokalitě trvá již řadu let a souvisí s jejími nespornými výhodami dostupnosti a občanské vybavenosti. Trianon také z hlediska kvalitativních požadavků odpovídá standardům, které banka očekává od prostor pro své zaměstnance a klienty," uvedl Dušan Baran, místopředseda představenstva a první náměstek generálního ředitele České spořitelny.

"Považujeme za velký úspěch, že čtyři měsíce před dokončením stavby máme obsazenu významnou část Trianonu tak renomovanými nájemci. Česká spořitelna je pro nás strategickým partnerem z hlediska svého zaměření a pozice na českém trhu. V současné době probíhají intenzívní jednání o nájmu i s dalšími společnostmi, a proto věříme, že budeme brzy moci oznámit další jména," sdělil Peter Noack, jednatel společnosti HOCHTIEF Development Czech Republic.

Trianon vzniká na nároží ulic Budějovická a Vyskočilova v Praze 4 a nabídne 18 500 metrů čtverečních pronajímatelných kancelářských ploch. Dokončení stavby je plánováno na prosinec 2008 a kromě České spořitelny má již potvrzeného dalšího nájemce. společnost TNS AISA podepsala smlouvu o nájmu také na 5 let.

Vlastníkem Trianonu je investiční fond Union Investment Real Estate AG (dříve DIFA).

HOCHTIEF Development Czech Republic je součástí HOCHTIEF Projektentwicklung a v České republice působí od roku 1997. Již ve druhém roce své existence začala společnost s výstavbou prvního kancelářského projektu v Praze - Hadovkou Office Park. V roce 2000 následovala výstavba dalších kancelářských prostor v rámci projektu Technopark Pekařská v Praze 5. Oba projekty koupila společnost Europolis. V současné době realizuje společnost HOCHTIEF Development Czech Republic další projekty v investičním objemu cca 200 milionů EUR, jmenovitě Trianon na Budějovickém náměstí v Praze 4, kde je investorem Union Investment Real Estate AG, a dále Kavčí Hory Office Park. Další informace na http://www.hochtief-development.cz.

HOCHTIEF Projektentwicklung od roku 1991 vyvíjí, realizuje a prodává projekty nemovitostí v Německu i v zahraničí. Společnost se koncentruje na kanceláře, hotely a speciální nemovitosti v centrálních městských částech a v jejich blízkosti a zaujímá v těchto segmentech v Německu vedoucí postavení mezi developery městských center. Novým polem působnosti jsou maloobchodní a logistické nemovitosti. HOCHTIEF Projektentwicklung nebuduje vlastní portfolio nemovitostí, cílem je prodat projekty co možná nejdříve konečnému investorovi. Další informace na www.hochtief-proiektentwicklung.de.

Union Investment Real Estate AG, Hamburk (dříve DIFA) patří s majetkem fondu v aktuální výši 13,2 miliard EUR k jednomu z vedoucích manažerů investic do nemovitostí v Evropě. Podnik skupiny Union Investment spravuje aktuálně pět fondů soukromých a institucionálních investorů s cca 230 objekty a projekty v Evropě, Severní, Střední a Jižní Americe a v Asii. Na trzích s komerčními nemovitostmi vystupuje Union Investment Real Estate AG jako investor a stavebník, jako developer, pronajímatel a prodejce nemovitostí a jako poskytovatel veškerých služeb v souvislosti s nemovitostmi. Další informace na www.union-investment.de.

Česká spořitelna v číslech: Přes 1,1 milionu klientů využívá přímé bankovnictví České spořitelny; 2. banka v ČR v objemu aktiv (874 mld. Kč) při výši zisku (6,6 mld. Kč) v ČR; 3 hlavní kanály přímého bankovnictví ? SERVIS 24 (Telefon, Internet a GSM); 4 hlavní skupiny klientů - drobní klienti, malé a střední firmy, města a obce; a velké korporace; přes 5 milionu klientů - největší počet klientů v ČR; klienti mají 6 možností, jak obsluhovat svůj účet: osobně na pobočce, prostřednictvím sběrného boxu, přes telefon, internet, bankomat, mobilní telefon; kterémukoli z klientů je k dispozici 8 poboček v ČR otevřených 7 dní v týdnu (celkem má ČS 636 poboček) protože klienti ČS nejsou vázáni k jediné pobočce; 14 dceřiných společností pokrývajících komplexně finanční potřeby klientů; 14 hypotečních center pro komplexní servis v bydlení; 15 komerčních center pro klientelu malých a středních firem; 51 bankomatů v ČR pro nevidomé; více než 100 miliard Kč ve správě; více než 180 let tradice; 1 139 bankomatů; 10 896 profesionálních zaměstnanců. Údaje k 30. červnu 2008. Finanční ukazatele jsou konsolidované, vypočtené podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví.