Koupě bytu či domu je jednou z největších investic ve Vašem životě. Měli byste si tedy dát opravdu velký pozor na to, co kupujete a odhalit skryté vady včas. Malý mokrý flíček pod dřezem či prasklina ve zdi, Vás může později přijít pěkně draho.

 

Co je inspekce nemovitosti?

Tato služba pomáhá kupujícímu i prodávajícímu na realitním trhu zjistit skutečný technický stav nemovitosti a budoucí náklady na sanaci vad. Tím snižuje rizika realitního obchodu a nepříjemnosti při budoucích reklamacích. Také napomáhá k dosažení férové ceny.

 

Je prováděna certifikovaným inspektorem, který má vzdělání a také praxi v oboru pozemních staveb a technického zařízení staveb.

 

Hodnocení technického stavu

Technický stav je hodnocen v sedmi základních kategoriích. Jedná se o: Statiku, úniky tepla, izolaci proti vodě, akustiku (zvuk a hluk), technické zařízení budovy, bezpečnost nemovitosti a požární bezpečnost, zdravé bydlení (hygiena), povrch podlah a stěn.

V těchto kategoriích je možné objevit více než stovku vad či budoucích rizik. Je možné udělat inspekci komplexní (všechny kategorie) nebo jen částečnou.

 

Co je průkaz nemovitosti?

Po dokončení inspekce je vypracován průkaz nemovitosti. Jedná se o protokol, který přehledně informuje o počtu nalezených vad a rizicích (v jednotlivých oborech), které inspektor objevil, nebo které mohou v budoucnosti nastat. Také nabízí kalkulaci nákladů na odstranění těchto vad.

 

 

Kdy pozvat inspektora nemovitostí?

Při koupi nového domu či bytu pozvěte inspektora na den, kdy Vám má majitel či developer nemovitost předat. Pokud jste teprve ve fázi výběru, navštivte s inspektorem všechny nemovitosti, které máte v nejužším výběru.

 

Předtím, než se s inspektorem sejdete byste si měli opatřit dokumenty, které pro něj budou velmi přínosné. Požádejte proto majitele nebo developera o poskytnutí protokolů o revizích technických zařízení (rozvod plynu, elektroinstalace, komína, kotle, hromosvodu...) a pokud je to možné také o projektovou dokumentaci.