Vlastníte nemovitost? Pak máte k této nemovitosti nejenom práva ji užívat a disponovat všemi výhodami ze soukromého vlastnictví, ale také byste se měli o svou nemovitost řádně starat. Koneckonců, i ve vašem zájmu jistě je, aby nemovitost neztrácela lety na hodnotě, ale naopak na ní třeba získávala.

 

Pečujte, i když nechcete prodat

I když nezískáte a neobýváte nemovitost, která je v perfektním stavu, nebo novostavbu, měli byste vždy dbát na to, aby nemovitost na své ceně netratila, ale spíše se snažit o zvýšení její ceny. A to i tehdy, pokud neplánujete nemovitost prodat.

 

 

Jistě se vám bude lépe bydlet v nemovitosti, která je udržovaná a kde nehrozí žádné akutní havárie. Jak se tedy pravidelně starat o svou nemovitost a které její součásti prohlížet, aby byl zachován stav nemovitosti?

 

Kontrolujte pravidelně

Obhlídky nemovitosti provádějte rozhodně pravidelně. Nenechávejte problémy dojít tak daleko, až vám případně spadne část domu na hlavu. Čím déle opravu zanedbáte, tím se může prodražit. Začněte příjezdovou cestou, neboť i o tu je třeba pečovat. Pokud v ní uvidíte jakékoliv díry, snažte se je zacelit, aby nepraskala dále.

 

Opravdu velkou pozornost věnujte střeše. Prohlídky provádějte pravidelně, ale také vždy po průtrži mračen, nebo vichru. Zkontrolujte, zda tašky nechybí, nejsou poškozené, či uvolněné. Stejně tak kontrolujte okapy, zda nejsou děravé, nebo ucpané. Poškození střechy a okapů může mít velký vliv na vlhkost domu.

 

 

Kontrolujte zdivo, zda nepraská, nebo se zde nevyskytuje plíseň. Podívejte se do suterénů a sklepů, kde plísně hrozí nejvíce. Zdi v místnostech prověřte na plíseň, vlhkost a praskliny. Při opravách je třeba zdi oškrábat, znovu nahodit a naštukovat.

 

Pozor na úniky vody

Pečlivě zkontrolujte okolí odpadů v koupelně a kuchyni. Jejich okolí by mělo být hygienicky čisté a nic by nemělo unikat. Potrubí by mělo být bez jakýchkoliv prasklin a závad. Prověřte tyto místnosti včetně sklepů a suterénu také na přítomnost hlodavců, nebo hmyzu.

 

Prohlédněte podlahy v celé nemovitosti, díry zcelte, poškozená místa nechejte přebrousit, nebo vyměňte podlahový materiál. Prahy přilepte, nebo jinak připevněte na svá místa. Zaměřte se na těsnění oken, na to, zda tudy neuniká zbytečně teplo. V topení pak může unikat voda, případně je odvzdušněte.