Od nového roku platí nový občanský zákoník, který přináší po dlouhých desetiletích mnoho změn, a to do všech možných oblastí života. Jedním z míst, kde se musí novu občanskému zákoníku pečlivě učit, jsou realitní kanceláře.

 

Realitní kanceláře mají být více transparentní

Nový občanský zákoník poněkud upravuje pohled, kterým jsme se v nedávné době dívali na realitní kancelář. Tu jsme totiž vnímali hlavně jako subjekt, který pracuje pro jednu konkrétní stranu, a to buď pro kupce, nebo pro prodejce.

 

 

Nový občanský zákoník se snaží o to, aby byl celý proces co nejtransparentnější a aby bylo jasné, pro koho zájmy vlastně realitní kancelář pracuje. Ta může také pracovat vlastně pro obě strany – tedy jak pro kupujícího zájemce, tak pro majitele, který chce prodat.

 

Realitní kancelář jako zprostředkovatel

Realitní kancelář se tak může stát skutečným zprostředkovatelem těchto dvou stran, kterým dopomáhá k co nejvýhodnějšímu obchodu pro obě strany. Podle nového obchodního zákoníku totiž nemá zprostředkovatel, tedy realitní kancelář nárok na svou provizi tehdy, pokud bude v rozporu se smlouvou pracovat pro obě strany.

 

Pokud však tuto situaci smlouva upraví, realitní kancelář může pomáhat oběma stranám. Vše však musí být zcela jasně řečeno, a to je to, oč nový občanský zákoník usiluje.

 

 

Provize může být vyplacena, i když realitka obchod nesjednala

Další důležitá novinka v životě realitní kanceláře po začátku platnosti nového obchodního zákoníku se týká právě vyplácené provize. Nově totiž má realitní kancelář na tuto provizi nárok, i když kupující či prodávající, kteří původně uzavřeli smlouvu s realitní kanceláří, nakonec uzavřeli kupní smlouvu sami a bez součinnosti s ní.

 

V případě, že nebudete sjednána výše provize realitní kanceláře ve smlouvě, pak má realitní kancelář nárok na proplacení nákladů.