Rozhodli jste se stavět? Pak asi tušíte, že odměna, tedy váš vlastní dům přesně podle vašich představ, bude sladká, ale také, že vás čeká poměrně dost náročné období a časté jednání s úřady. Vše pak začíná vydáním stavebního povolení. Víte, kolik za něj zaplatíte a jak a kde o něj vlastně žádat?

 

Za stavební řízení několik tisícikorun

O stavební povolení se žádá u stavebních úřadů městských částí. V současné době se zvednul poplatek za toto řízení z několika set korun na 5000 korun a výše, podle velikosti stavby. Úřadu oznámíte dopisem, že chcete začít stavět, nebo upravovat již postavenou budovu. K dopisu je třeba přidat potvrzení o tom, že jste majitelé, tedy platný výpis z katastru nemovitostí.

 

 

Na vyřízení vaší žádosti má úřad 30 dnů, během kterých běží lhůta, aby vznesli případné námitky např. vaši sousedi, nebo kdokoliv jiný. V některých složitějších případech se tato lhůta může posunout až na 60 dní. K žádosti je nutné dále připojit různé další přílohy, včetně projektu stavby. Jejich kompletní seznam se dozvíte na úřadě, kam se vyplatí ještě před podáním žádosti zajít a vše zde prodiskutovat.

 

Pokud bude některá příloha chybět, bude řízení přerušeno a další lhůta bude běžet teprve tehdy, až doložíte vše potřebné. Účastníky řízení jste vy, tedy ten, kdo stavbu navrhuje, dále pak ti, kdo mají k pozemku, na kterém se staví další vlastnické vztahy, případně pak vaši sousedi, které by mohlo vaše jednání výrazně poškozovat.

 

Díky stavebnímu povolení můžete konečně stavět

Pokud budete úspěšní, stavební úřad vydá stavební povolení, které vás opravňuje ke stavbě. Toto stavební povolení je platné dva roky, do kterých byste měli stavbu zahájit. Pokud tuto lhůtu nedodržíte, musíte o něj žádat znovu, a to se vším všudy.

 

Poté, co stavbu dokončíte, ji není možné okamžitě začít používat, ale je třeba požádat opět stavební úřad o kolaudační rozhodnutí.V tom je zjišťováno, zda jste se drželi projektové dokumentace a zda byly dodržené přislíbené a schválené postupy. Používání nezkolaudované nemovitosti je v současné době protizákonné.