Již nyní se ukazuje, že rozpuštění sněmovny může značně zkomplikovat přijetí nového občanského zákoníku a také nového zákona upravujícího placení dani z nemovitosti.

 

Nečasova vláda připravila zásadní změnu v placení této daně při prodeji nemovitosti, kdy ji měl nově platit nikoliv prodávající, ale kupující. Kupující nyní nemusí pospíchat a své nákupy uskutečňovat ještě před koncem roku, protože je již nyní jasné, že k této změně rozhodně nedojde.

 

 

Proti komunisté, zemanovci a sociální demokraté

Nečasova vláda připravila návrh zákona, který přesunoval povinnost platit daň z nemovitosti na kupujícího. Tento návrh prošel díky koaliční většině poslaneckou sněmovnou a měl být ještě schválen Senátem. Senát však návrhu zákona vystavil jasnou stopku. Pro přijetí zákona hlasovalo pouze 20 ze 69 přítomných senátorů, proti byli sociální demokraté, zemanovci a komunisté.

 

Poslanecká sněmovna byla rozpuštěna, a proto se nemůže návrhem opět zabývat a veto Senátu případně přehlasovat. Návrh tohoto zákona tedy bude muset počkat na novou vládu a poslaneckou sněmovnu. Je tedy velkou otázkou, zda k této změně v dohledné době ještě dojde. Podle opozičních poslanců by tento placení daně neúměrně zatěžovalo ty, kdo si nemovitost pořídí s pomocí hypotéčního úvěru.

 

 

Návrh předpokládal přesun placení daně z nemovitosti

Návrh zákona také umožňoval těm, kdo si zakoupí první nemovitost, aby byl osvobozen od daně. Ti, kdo si kupovali startovní nemovitost, tak mohli ušetřit značné prostředky. Zákon měl dále ušetřit osvobození od daně, která byla udílena v devadesátých letech a měla návaznost na tehdejší ekonomickou transformaci, jako např. osvobození od daně státních privatizovaných objektů.

 

Výše daně z nemovitosti zůstává stejná, a to 4 procenta. Zákon měl návaznost na nový občanský zákoník, což může jeho přijetí značně zkomplikovat. Proto musí vláda ještě navrhnout zákonné opatření, které by funkčnost nového obchodního zákoníku umožnilo.