Pokud jste vlastníci nemovitosti, pak vám jistě leží na srdci, abyste o tuto nemovitost nepřišli a mohli ji užívat podle libosti.  Avšak o nemovitost můžete přijít kvůli nejrůznějším živelním pohromám a kalamitám. Právě proto je třeba si nemovitost pojistit, aby případná ztráta byla únosná. Víte, jak si pojistit svou nemovitost?

 

Nejde o pojištění domácnosti

V první řadě je třeba uvést, že pojištění nemovitosti se liší od pojištění domácnosti. Zatímco pojištění domácnosti kryje ztrátu a poničení hlavně zařízení domácnosti (tedy nábytek, elektronika atd.), pak pojištění nemovitosti zahrnuje pojištění součástí domu, tedy střechy, zdí, podlah atd. Pro pojištění nemovitosti je velmi důležité pojistné plnění.

 

 

Právě zde mnozí majitelé nemovitostí chybují, protože svou nemovitost podpojišťují. Pojistit nemovitost lze v zásadě dvěma různými způsoby. Nikdy nelze pojistit nemovitost na tržní hodnotu, pojišťovna nikdy nezohledňuje to, kde se nemovitost nachází. Dvě nemovitosti ve stejném stavu a velikosti se tedy budou pojišťovat zcela stejně, ať už by stály v Praze na Václavském náměstí, nebo někde na vesnici v pohraničí.

 

Dva druhy pojištění nemovitosti

Pojistit lze nemovitost buď podle její hodnoty v čase, nebo podle jejího pořízení. Pokud byste pojistili nemovitost podle její hodnoty v čase, pak bude stav nemovitosti při sjednávání pojistky posouzen a bude zohledněno to, že během času se nemovitost opotřebovává.

 

 

Při vyplácení pojistky tedy získáte pouze takovou hodnotu, kterou by právě v tom okamžiku nemovitost měla. Naopak, pokud si sjednáte pojištění nemovitosti na novou cenu, pak při vyplácení pojistky získáte tolik prostředků, kolik by vás stálo pořízení, tedy postavení zcela nové nemovitosti.

 

Z logiky věci je pochopitelně jasné, že nižší bude pojistka, pokud bude nemovitost pojištěna na hodnotu v čase, ale zároveň bude také pojistné plnění menší. V případě živelné katastrofy, kdy dojde ke zničení nemovitosti, tato částka na pořízení nové nemovitosti stačit nebude.